Platené bezplatné vzdelanie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

transitions online, tol

 

Služby verejného sektora sú v Ukrajine permanentne pod paľbou kritiky pre ich neadekvátnosť, zastaralosť a najmä korupčnosť. Transparency International, organizácia, ktorá pravidelane zverejňuje rebríčky korupcie, umiestnila Ukrajinu v roku 2005 na 107. miesto 158-miestneho rebríčka. O túto priečku sa delí spolu s Bieloruskom, Kazachstanom a Palestínou.

Verejné školstvo je hlavným sektorom, kde sa úplatky stali rutinnou záležitosťou. Skôr alebo neskôr sa všetci cudzinci, ktorí prídu do Ukrajiny stretnú s rošírenou korupciou v školstve. Príbehy študentov, ktorí urobili skúšku vďaka bonboniére, alebo fľaši koňaku sú bežné rovnako ako príhody o prijatí na štúdium vďaka štedrému príspevku. Jednoduchá nálepka „korupcie“ však podľa autora nie vždy sedí a niekedy zahmlieva skutočné príčiny týchto javov. Netreba však pochybovať o tom, že dekan požadujúci niekoľko tisíc dolárov za prijatie študenta, alebo profesor, ktorý nechá prejsť študentov až po tom, čo dostane „pozornosť“, sú prejavom korupčného správania. Keď však univerzita prijme peniaze „v obálke“, na zlepšenie študijných podmienok, lepšie situáciu vystihuje termín „postupná privatizácia“ vzdelávacieho systému.

Tento problém nie je charakteristický len pre Ukrajinu. Ľudia v mnohých krajinách strednej a východnej Európy čelia podobným skúsenostiam. A keďže konkurencia zo strany súkromných univerzít je stále slabá, verejné univerzity môžu bez obáv poskytovať nižší štandard a nekvalifikovaný personál.

Väčšina analytikov vidí príčiny existujúceho stavu v „systéme“. Ukrajinci často hovoria o historických predpokladoch na korupciu alebo vinu zvaľujú na „slovanskú mentalitu“. Autor analýzy si kladie otázku, kto má z dlhodobého hľadiska prospech z tejto situácie. Väčšina študentov platí peniaze naviac, zatiaľ čo len niektorí učitelia majú zabezpečený extra príjem. Celkové podmienky sú však aj pre univerzity, aj pre učiteľov a študentov, viac než zlé.

Autor hovorí, že ukrajinský vzdelávací systém smeruje k bodu zlomu. Skutočná reforma systému je tvrdý oriešok, ale prišiel čas, aby zodpovední otvorili oči a začali konať. V zásade môžeme hovoriť o dvoch možnostiach: buď oficiálne spustiť privatizáciu a dať tým učiteľom právo vyberať extra poplatky za štúdium, alebo použiť väčšiu časť prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie univerzít. Konkrétna voľba však leží na bedrách politikov. Úlohou sociálnych vedcov je informovať ich a verejnosť o tom, že tieto možnosti existujú a politikom pripomenúť, že je len na nich, ktorý smer zvolia.

Plné znenie analýzy je dostupné v anglickom jazyku na tejto linke.