Skúsenosti detí na Slovensku s počítačmi, mobilmi a internetom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vo všeobecnosti platí, že deti aj na Slovensku poznajú moderné informačno-komunikačné technológie a väčšinou ich aj používajú. Surfovať po internete je medzi žiakmi druhého stupňa základných škôl veľmi populárna činnosť: mladší sa väčšinou hrajú on-line hry a starší „chatujú” (dievčatá), resp. sťahujú hudbu a filmy (chlapci). Veľmi často majú deti v tomto veku už aj mobilné telefóny.  

Slovenské deti v zásade poznajú aj obmedzenia pri používaní internetu či mobilov. Najčastejšie ich stanovujú rodičia a to s ohľadom na ich kúpyschopnosť (neprekročiť predplatený kredit). Okrem toho deťom menej často zakazujú nejaký konkrétny obsah, veľmi málo však reálne kontrolujú dodržiavanie takýchto zákazov (matky dievčat častejšie v prípade používania mobilných telefónov).

Samotné deti si síce uvedomujú, že používanie IKT je spojené s rizikom, najčastejšie však majú na mysli „spam“ a vírusy. Na základe výskumu možno v zásade konštatovať, že nielen samotné deti, ale aj ich rodičia a škola si nedostatočne uvedomujú všetky bezpečnostné rizika spojené s používaním internetu a mobilných telefónov deťmi a neprijímajú dostatočné opatrenia, aby ich znížili či odstránili.

Výsledky výskumu, ktorý sa uskutočnil na celoeurópskej úrovni v rámci úsilia Európskej komisie o zvýšenie bezpečnosti detí pri používaní IKT (Európske deti musia byť na internete viac opatrné) však v prípade Slovenska vyvolávajú isté otázniky. Ide o pochybnosti o reprezentatívnosti vzorky detí, nakoľko podľa národnej štúdie sa všetky skupinové rozhovory uskutočnili v Bratislave a napr. záverečné konštatovania, že „deti majú prístup k internetu vo väčšine domácností“ a „všetky deti majú mobilný telefón“ podporuje podozrenie, že v skupinách boli len žiaci z hlavného mesta.


Napriek tomu sa oplatí si štúdiu pozrieť, v angličtine ju nájdete tu, v slovenčine je v prílohe Sprievodca diskusiou, ktorý približuje, na čo sa výskumníci zamerali, na čo sa detí pýtali.