Súhrnná správa OECD o stave vzdelanosti 2006

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V krajinách OECD má dokončené stredoškolské vzdelanie v priemere 42 % dospelej populácie. 30 % dospelej populácie dosiahlo iba základné alebo nižšie stredoškolské vzdelanie a 25 % vyššie vzdelanie. Dosiahnutá úroveň vzdelania obyvateľstva sa však v jednotlivých krajinách výrazne líši. Z tohto pohľadu východoázijské krajiny neustále prekonávajú európske krajiny a USA. Výsledky štúdie nepoukazujú na žiadnu jednoznačnú súvislosť medzi počtom študentov a učiteľov a vzdelanosťou. Aj tieto údaje môžete nájsť v najnovšej ročenke – Súhrnnej správe Oragnizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o stave vzdelanosti 2006.


Celú štúdiu v anglickom jazyku v rozsahu vyše 420 strán nájdete v elektronickej podobe, ak kliknete sem. Okrem toho na tomto mieste nájdete sedemstranové zhrnutie v slovenčine.