Virtuálne inštrumenty – nástroj na udržateľný rozvoj spin off firmy založenej na transfere technologií

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk