Výročné správy – nástroj riadenia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Právny poriadok SR určuje iba rámcovo obsah, dátum a spôsob zverejnenia výročných správ o činnosti verejných vysokých škôl. Zámerom projektu Hodnotenie výročných správ verejných vysokých škôl na Slovensku za rok 2006 bolo napomôcť vysokým školám pri tvorení ich výročných správ ako aj iniciovať tlak na MŠ SRSR, aby dopracovalo dokumenty, ktoré predpokladá zákon a tak umožnilo vysokým školám plánovanie i vyhodnocovanie ich činností.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.