Využitie Open Source softvéru v školstve

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nedostatok finančných prostriedkov nie je jediným problémom školstva, no dá sa predpokladať, že zvýšenie rozpočtu zabezpečí lepšie vybavenie a ohodnotenie školského sektora, čo v konečnom dôsledku umožní kvalitnejšie vzdelávanie a teda budúcnosť vedomostnej spoločnosti.

Ak sa neuvoľnia prostriedky zo štátneho rozpočtu, musíme uvažovať o alternatívnych riešeniach danej situácie. Za jeden z týchto prístupov možno považovať aj využitie open source softvéru v školských zariadeniach. 

Open source softvér na jednej strane úplne zadarmo a na druhej strane je už natoľko rozvinutý, že dokáže plnohodnotne nahradiť komerčné riešenie. To sú dôvody, ktoré nás nútia skúmať možnosti jeho využitia v školských zariadeniach. Modelovú situáciu, uplatnenia Open Source softvéru, ktorá zhodnotí predpokladané úspory, a zároveň zaručí minimálne takú funkčnosť, akú sme mali k dispozícii v prípade komerčného softvéru načrtáva aj nasledovná analý


Kompletný text analýzy nájdete na tejto linke.