Vzdelanie je kľúčom k úspešnej Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Keď sa v roku 2000 hlavy členských štátov Európskej únie a šéfovia ich vlád stretli v Lisabone, dohodli sa, že chcú, aby „sa Európa stala najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšie sa rozvíjajúcou znalostnou ekonomikou na svete“. Splnenie tohto cieľa si však vyžaduje hlboké premeny ekonomiky založenej na pôde, práci a kapitále na ekonomiku, ktorej hlavným komponentom budú informácie, zručnosti a schopnosti. Najefektívnejšie moderné ekonomiky budú teda fungovať v takých štátoch, ktoré budú schopné poskytovať čo najviac informácií a znalostí ľahko prístupných čo najväčšiemu počtu ľudí a podnikov.


Prečítajte si zaujímavú analýzu jedného z hlavných predpoklad pre naplnenie lisabonských cieľov, ktorú pod názvom Znalostná ekonomika: Prečo je vzdelanie kľúčom k úspešnej Európe nájdete tu.