Poď na medzinárodné parlamentné štipendium v nemeckom Bundestagu

PROMOTED CONTENT

Tento unikátny program pod záštitou samotného predsedu Bundestagu trvá presne päť mesiacov. Jeho hlavnými cieľmi sú rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemeckom a účastníckymi krajinami, upevňovanie demokratických hodnôt a tolerancie, porozumenie kultúrnej rôznorodosti národov a priateľské spolužitie vo svete.

Vy máte teraz jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na 28. ročník programu, ktorý sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2014. Bližšie informácie, podmienky účasti i samotnú prihlášku/formulár žiadosti nájdete na internetovej stránke nemeckého parlamentu www.bundestag.de/ips.

Vyplnené žiadosti a prílohy je potrebné zaslať na adresu Veľvyslanectva SRN, Hviezdoslavovo námestie 10, 813 03 Bratislava najneskôr do 30. júna 2013. V tento deň už musí byť zásielka doručená na veľvyslanectve. Na jeseň sa uskutoční v Bratislave výber spomedzi vybratých uchádzačov.

Zdroj: IPS