Slováci chodia študovať najčastejšie do Česka

Počet slovenských vysokoškolských študentov v zahraničí sa od nášho vstupu do EÚ zdvojnásobil, na viac ako 30 000. Až 70 percent z nich študuje na českých univerzitách. Populárne sú aj Spojené kráľovstvo, Nemecko, Dánsko, prípadne susedné krajiny Maďarsko a Rakúsko.

Údaje nezahŕňajú výmenné pobyty, najmä prostredníctvom programu Erasmus+. Tomu sa budeme venovať v nasledujúcej infografike.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.