Busek: Na Kaukaze potrebujeme viac ako deklarácie

Erhard Busek, zdroj: Getty Images/AFP

  • Turecký premiér Tayyip Erdogan nedávno vyzval na vytvorenie Paktu stability pre Kaukaz – podobného aký bol po kosovskej vojne v 1999 schválený pre juhovýchodnú Európu. Pred pár dňami zas nemecká kancelárka vyzvala EÚ aby usporiadala konferenciu so susedmi Gruzínska o stabilite v regióne. Myslíte si že je „Pakt stability pre Kaukaz“ v súčasnosti možný?

Myslím že to veľmi závisí od cieľov, ktoré by si táto iniciatíva kládla. Úspechom Paktu stability (pre JV Európu) bolo, že za ním stála perspektíva vstupu to NATO a EÚ. Myslím že bez jasnej perspektívy by iniciatíva nemala šancu. Otázkou je: čo bude motorom?

  • Ste teda skeptický?

Nechcem byť skeptický. Potrebujem presnejšiu definíciu.

  • Myslíte si, že medzinárodné spoločenstvo má rovnakú kapacitu zaoberať sa Kaukazom, akú našlo pre juhovýchodnú Európu po vojne v Kosove?

Nie. Pretože medzi štátmi Európskej únie neexistuje spoločná politická línia.

  • Aj preto, že v USA prebiehajú voľby?

V tomto momente áno, no po uskutočnení volieb to bude iné. Každá aktivita v regióne (Kaukazu) je z európskej a západnej strany videná ako mimoriadne dôležitá, no určite potrebujeme viac ako deklarácie.

  • Uspokojuje vás to, že Pakt stability pre JV Európu je spomínaný ako úspešný model pre iný región, iný kontext?

Nejde o moju spokojnosť. Myslím že je to pozitívna skúsenosť a veľa bude závisieť od toho, či sa z nej dokážeme poučiť. Vždy som sa pokúšal učiť čo bolo správne, čo nesprávne, čo môžeme použiť a podobne.

  • Keď nastane vhodná situácia, čo by malo medzinárodné spoločenstvo urobiť ako prvé pre stabilizáciu kaukazského regiónu?

Hľadať v čom je možná užšia spolupráca. Určite je to oblasť infraštruktúry, riadenia hraníc a bezpečnostné otázky.

  • Ako sa môže Pakt stability podeliť o svoje skúsenosti?

Materiály sú dostupná, dokonca sme ich publikovali online. V septembri tiež vyjde kniha o skúsenostiach z Paktu stability.


Erhard Busek bol špeciálnym koordinátorom Paktu stability pre JV Európu od roku 2002 júna 2008, keď Pakt prestal existovať po tom, ako sa mu podarilo naplniť svoju misiu.