E. Bauer: Obchodovanie s ľudmi predstavuje novodobé otroctvo

Edit Bauer

  • Pod Vašou záštitou sa v Európskom parlamente konala konferencia s prezentáciou výsledkou výskumov organizácie Save the Children o „odolnosti“ detí voči obchodovaniu s ľudmi. Aké boli hlavné zistenia týchto štúdií?

Tento výskum bol mimoriadne zaujímavy, konal sa najmä na južnom Balkáne, kde veľa detí žije na uliciach a v utečeneckých táboroch. Ich výpovede boli mimoriadne zaujímavé aj z toho hľadiska, že medzi vzorkou bola aj podskupina detí, ktoré mali skúsenosti, resp. boli sami priamou obeťou obchodovanie s ľudmi a ktoré sa malým zázrakom dostali z pod tohto otroctva. Veľmi málo sa totiž berie do úvahy a v zásade sa nikdy neskúmala efektívnosť prevencie, prevencia akosi ide mimo a používané opatrenia sú pravdepodobne aj dosť málo účinné. Nepočúvame deti. Výsledok bol v zásade taký, že by bolo oveľa viac potrebné brať do úvahy skúsenosti samotných detí pri hľadaní toho, čo je efektívne, pretože to, o čo sa dospelí snažia a čo je najjednoduchšie aplikovať, teda rôzne zákazy a rôzne upozornenia, to vôbec na deti neplatí. Navyše je tu jeden nový fenomén a to je nábor na internete, kde sú samozrejme deti oveľa viac vzdelané ako narábať s internetom ako ich rodičia a učitelia a to obchodníci s ľuďmi, najmä s deťmi, silne využívaju. Existujú tisíce domén, doslova tisíce domén, ktoré sa špecializujú na zneužívanie detí, či už v pornopriemysle alebo na pedofíliu alebo na iné účely. Myslím si, že to naozaj predstavuje nebezpečenstvo, ktoré dospelí málo vnímajú a tým pádom nie je pokryté ani pokiaľ ide o prevenciu.

  • Nemyslíte si, že problém prevencie je práve v tom, že na prevencii je menej ľudí emočne zainteresovaných, než na na represii, postihovaní páchateľov a pomoci obetiam?

Ja si myslím jednu vec, že celý problém obchodovania s ľudskými bytosťami sme náchylní podceňovať a mať dojem, že nás sa to netýka, že ide o záležitosť tretích krajín, že naša spoločnosť tým nie je dotknutá a Európa tým nemôže byť dotknutá. Pritom existujú skúsenosti, že ročne tisíce detí miznú z rôznych ústavov a utečeneckých táborov. A samozrejme tým sa prevencia podceňuje. V učebných osnovách nikde nenájdete niečo také, aby sa deti upozornili na takéto nebezpečenstvo, aby sme deti vyzbrojili voči lákadlám na mimoriadne dobre platenú prácu, na niekedy aj sobáše, či na lacné štúdium. Tie prostriedky maju obchodníci s ľudmi veľmi dobre prepracované, zatiaľ čo prevencia je v detských topánkach.

  • V čom vidíte prínos najnovšieho dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním?

Pozrite sa, každý medzinárodný dohovor vytvára základ pre medzinárodnú spoluprácu. Zločinecké skupiny, ktoré sa špecializujú na obchodovanie s ľudmi dokážu veľmi dobre medzinárodne spolupracovať, tento obchod je významne medzinárodný aj keď národný rozmer nemôžeme vylúčiť, ale prevažne ide o medzinárodný obchod. Na druhej strane medzinárodná spolupráca, či sa na to pozeráme z hľadiska členských štátov, či z hľadiska pristúpenia k medzinárodným dohodovorom je naozaj veľmi slabá.

  • Akú cestu vidíte v potlačovaní dopytu po službách, ktorý je spúšťačom obchodovania s ľudmi na prostitúciu či nútenú prácu?

To je mimoriadne závažný problém a ja si myslím, že prvé rázne kroky je možné urobiť na pracovnom trhu, tam v zásade máme primerané zákony, kedže každá krajina má zákonník práce, každá krajina postihuje nelegálnu prácu svojim spôsobom pretože to narúša hospodársku súťaž, každá krajina má svoju inšpekciu práce. Napriek tomu máme veľa prípadov nútenej práce aj vo vyspelých krajinách. Aj v Nemecku, aj v Taliansku, aj Španielsku a obávam sa, že aj na Slovensku. Myslím si, že tu sa dajú robiť naozaj rázne kroky a som rada, že Európska komisia vyšla s iniciatívou o postihovaní zamestnávateľov, subkontraktorov, subdodávateľov, ktorí zamestnávajú nelegálnych migrantov, alebo aj obete ochodovania s ľudmi. Myslím si, že v tejto oblasti je nádej na spoluprácu a je nádej aj na úspech.

Trochu zložitejšia je situácia, pokiaľ ide o obchodovanie s ľudmi do sexpriemyslu alebo aj na niektoré viac skryté účely ako je ilegálna adopcia, ako sú nútené sobáše, ako sú domáce služby. Tam to bude zase trošku zložitejšie a špeciálne. Pokiaľ ide o prostitúciu pravdepodobne budúcnosť ukáže, ktorý model je úspešnejší, či legalizácia prostitúcie, ktorá umožňuje určitú otvorenú kontrolu alebo totálny zákaz prostitúcie. Ak by sa nám podarilo zakázať prostitúciu a účinne bojovať aj proti sexturizmu, myslím si, že by sa veľmi výrazne dal obmedziť dopyt po službách obetí obchodovania s ľudmi. Samozrejme nemám v tomto smere ilúzie, že by sa to dalo zakázať, a myslím, si skôr, že pravdepodobne treba zmeniť prístup. Ľudská civilizácia by mala dospieť do takého štádia ako dospela pri zákaze otroctva. Aby skoncovala aj s touto skrytou formou otroctva, pretože ide o otroctvo, o novodobé otroctvo.


Rozhovor bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou EP na Slovensku.