Európa sa môže od Kazachstanu učiť o náboženskej tolerancii

Kanat Saudabayev, minister zahraničných vecí Kazachstanu

Kazachstan v tomto roku ako prvá postsovietska krajina predsedá OBSE. Aké sú priority kazašského predsedníctva?

Rozhodnutie zveriť Kazachstanu, prevažne moslimskej krajine a ako prvej postsovietskej krajine predsedanie OBSE, takej váženej medzinárodnej organizácie, je znakom uznania voči pôsobivému úspechu v oblasti sociálneho a ekonomického rozvoja, ktorý moja krajina za vedenia nášho prvého prezidenta Nursultana Nazabrayeva za posledných osemnásť rokov zaznamenala. Je to tiež uznanie toho, že Kazachstan viditeľne prispel k regionálnej a globálnej bezpečnosti.

Sme jednou z najúspešnejšie sa rozvíjajúcich krajín v našom regióne, v postsovietskom priestore, a faktorom regionálnej stability. Sme krajina s mnohými etnikami a náboženstvami a sme veľmi hrdí na to, že sme sa ako jediní dokázali vyhnúť násiliu a konfliktom založených na etnickej či rasovej príslušnosti.

Moja krajina zároveň z čias Sovietskeho zväzu zdedila štvrtý najväčší potenciál v oblasti jadrových rakiet na svete.

Ktorých sa Vaša krajina vzdala…

Áno, z vlastnej vôle sme sa tohto potenciálu vzdali. Zatvorili sme Semipalatinsk, miesto na testovanie jadrových rakiet a vehementne propagujeme nešírenie jadrových zbraní. Minulý rok sa OSN rozhodlo vyhlásiť 29. august za Medzinárodný deň proti jadrovým testom. Veľmi nás to potešilo, lebo presne 29. augusta 1991 rozhodol Nazarbayev dekrétom o zatvorení Semipalatinsku.

Takže naše priority v OBSE budú vychádzať z našich vlastných skúseností. Uspeli sme v zachovaní mieru a porozumenia medzi našimi 140 národnosťami a 46 vierovyznaniami. Samozrejme budeme túto skúsenosť zdieľať a propagovať toleranciu medzi etnickými skupinami. Vo väčšine z prosperujúcich európskych krajín naberá tento problém na obrátkach. Tolerancia medzi etnikami sa dostáva pod tlak výsledkom migračných procesov. Svedkami tohto napätia sme boli vo Švajčiarsku, kde sa uskutočnilo referendum [o zákaze minaretov] či vo Francúzsku, kde sa pripravuje nová legislatíva.

Poskytuje Vaša krajina pomoc Afganistanu?

Poskytujeme humanitárnu pomoc, staviame školy, nemocnice a dovážame potraviny. Minulý november som bol v Afganistane a podľa inštrukcií od našej hlavy štátu sa mi podarilo s afganskými predstaviteľmi uzavrieť dohodu o výučbe tisíc mladých Afgancov na kazašských univerzitách, aby sa z nich neskôr stali inžinieri, doktori, učitelia a poľnohospodárski špecialisti. Napriek vážnym dopadom svetovej finančnej krízy sa nám podarilo zabezpečiť potrebné financie a v súčasnosti sa už program zavádza do praxe. V rámci možností nášho predsedníctva v OBSE budeme klásť na Afganistan veľký dôraz.

V Londýne sa zajtra (28. januára) uskutoční konferencia o Afganistane …

Presne, a ja sa jej zúčastním ako súčasný predseda OBSE. No rád by som tiež spomenul ďalšie priority nášho predsedníctva. OBSE má takzvané „tri koše“, kde bezpečnosť je prvým košom. V tomto smere budeme diskutovať o novej architektúre bezpečnosti, kde máme zo strany Ruska návrh na novú euro-atlantickú dohodu v oblasti bezpečnosti, ktorá si zasluhuje našu pozornosť. Máme tu Afganistan, ktorý som spomínal a tiež takzvané „zmrazené“ konflikty, z ktorých ani jeden sa doposiaľ nevyriešil.

Druhý košík je o ekonómii a ekológii. Najmä na otázku ekológie je moja krajina veľmi citlivá po tom, čo Kazachstan zažil dve ekologické katastrofy. Semipalatinsk, kde sa 40 rokov robili jadrové testy a kvôli ktorej má 1,5 milióna našich občanov zdravotné ťažkosti, pripravil krajinu o využitie územia vo veľkosti Nemecka. A samozrejme, Aralské jazero. Soľ z povrchu tohto bývalého jazera niekedy zaveje až do západnej Európy.

V treťom košíku je otázka tolerancie, ktorá ale zasahuje aj prvý košík – lebo nedostatočná tolerancia podporuje terorizmus.

Ako by ste okomentovali nedávne ruské vyhlásenia: Moskva vás zjavne považuje za súčasť svojej sféry vplyvu. Ste ako člen Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (OTCS) v sfére vplyvu Ruska?

Rád by som podotkol, že v OTCS sme rovnocennými partnermi a každý člen prispieva k zabezpečovaniu kolektívnej bezpečnosti nášho regiónu. Hovoriť preto o sférevplyvu je mimo kontextu. Tento rok oslavujeme 18 rokov nezávislosti našej krajiny. Do organizácií ako OBSE či regionálnych organizácií sme vstúpili na báze rovného partnerstva a z našej vlastnej vôle. To je moja odpoveď.

Opakovane spomínate vášho prezidenta, pána Nazarbayeva. Keď si správne spomínam, v roku 2005 ho znovu zvolili a získal 90 percent hlasov. Kazachstan má ropu, zemný plyn a iné zdroje, a ekonomicky prosperuje. Vysvetľuje možno toto takú širokú podporu prezidenta?

Od prvého dňa dosiahnutia nezávislosti sme tvrdili, že Kazachstan bude budovať demokraciu založenú na trhovej ekonomike. A tento kurz sme udržali. Zabezpečili sme našim občanom základné práva: právo na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť… Sme jednou z mála moslimských krajín, kde sa stavajú synagógy. A zabezpečili sme slobodu slova. Máme 3500 médií a 95 z nich sú súkromné, nezávislé médiá.

Ako však vysvetlíte, že do parlamentu sa dostal iba jeden opozičný kandidát?

Vládu by nikto nemal viniť z toho, že opozičné strany boli neúspešné pri získavaní hlasov. Tieto strany sa rodia ako huby po daždi a aktivizujú sa keď prídu voľby. Skutočná stranícka aktivita si vyžaduje dennodennú prácu, dialóg s masami.

Nanešťastie, tieto strany iba bojujú o granty z rôznych [medzinárodných] organizácií. Minulý rok sme dokonca zaviedli zákon, ktorý strane dovoľuje aj v prípade, že nedosiahne potrebné percento na účasť v parlamente – teda nie päť, ale napríklad len štyri percentá – aby mohla mať v parlamente zastúpenie a mali sme parlament s väčším zastúpením strán.

Ako by ste opísali vaše vzťahy s Čínou?

Čína je náš veľký sused, náš strategický partner, s ktorým máme veľmi širokú ekonomickú spoluprácu. Čína je jedným z našich najväčších klientov v oblasti energetiky. Za posledných niekoľko rokov sme vybudovali ropovod vedúci zo západného Kazachstanu do západnej Číny a na konci minulého roka sme uviedli do prevádzky plynovod Turkmenistan-Uzbegistan-Kazachstan-Čína.

Máte záujem o projekt Nabucco?

Nabucco je len vo fáze projektovania. Keď sa bude hovoriť o ziskovosti, budeme mať záujem.