Miroslav Mikolášik: „Vlády vedia, čo je na ich území“.

mikolášik

 

  • Myslíte si (na základe existujúcich informácii, že CIA robila tajné operácie na európskom území (základne, transport podozrivých)?

Existujú indície že by sa na území členských alebo kandidátskych krajín mohli nachádzať takéto miesta zadržiavania osôb, ktoré by mali byť predmetom vyšetrovania. Doteraz získané informácie sú neúplné, preto vítam ustanovenie takéhoto výboru. Je to jasný politický signál, že Európska únia i Európsky parlament a jeho poslanci budú mať možnosť v spolupráci s vládami príslušných štátov hľadať pravdu a odpovede pre európskych občanov. Na území EÚ je prvoradá vláda zákona na základe princípov slobody a demokracie.

  • Myslíte si, že vlády európskych krajín (dotknutých, ale aj iných) resp. ich spravodajské služby mohli o takomto niečom nevedieť?

Môj osobný názor je, že vlády a spravodajské služby týchto krajín boli nejakým spôsobom kontaktované, a teda o existencii týchto zariadení na svojom území vedeli. Vlády vedia, čo sa nachádza na ich území.

  • Čo by podľa Vášho názoru malo nasledovať, ak sa potvrdí, že CIA skutočne robila takéto veci so súhlasom členskej/kandidátskej krajiny?

Toto je výsostne politická otázka. Európske aj svetové spoločenstvo by mali hľadať primeranú odpoveď. Reakcia závisí od toho, čo sa pri vyšetrovaní nájde. V prípade kandidátskej krajiny- Rumunska by zistenie existencie táborov mohlo viesť k vytváraniu politického tlaku na plnenie Kodanských kritérií, v ktorých je zakotvený princíp dodržiavania ľudských práv. Zároveň by to však mohlo spôsobiť odsunutie vstupu krajiny do Únie, minimálne na dobu, kým nebude schopná sa od celej záležitosti dištancovať a poskytnúť záruky aj do budúcnosti.

  • Súhlasíte s názorom, že v rámci boja proti terorizmu je pre väčšiu bezpečnosť nutné obetovať časť slobody?

Sloboda je najvyšším princípom, ktorého by sa Európske spoločenstvo malo pridržiavať aj v takýchto prípadoch, a nemalo by prijímať procedúry, ktoré by s ním boli v rozpore.