Nemôžeme si dovoliť „malosť“ 28 národných armád

Nemeckí sociálni demokrati v novembri 2014 zverejnili svoj pozičný dokument o europeizácii ozbrojených síl. Poslanec Bartels ho v máji predstavil na pôde Ministerstva obrany SR.

 Už od roku 2007 má EÚ k dispozícii istý spoločný vojenský prvok v podobe bojových skupín EU Battlegroups. Prečo neboli doteraz nasadené?

V skutočnosti sú tieto jednotky určitým školiacim nástrojom pre spoluprácu jednotlivých štátov. Pri každom konkrétnom nasadení nemusí byť takto zostavená bojová skupina vhodná. Preto treba vždy, napríklad pre misiu v Mali, zostaviť misiu pozostávajúcu z patričných členov.

Ako by sa teda dala zaistiť flexibilita prípadnej európskej armády?

 Európska armáda má v našom ponímaní iba málo spoločné s bojovými skupinami. Ide nám o 1,5 milióna vojakov z 28 členských krajín. Jedná sa o jednotnú vojenskú organizáciu, ktorá odľahčí jednotlivé národné armády. Nie je to teda to isté ako nasadenie týchto vojakov.

Z tých 1,5 milióna vojakov musia byť pre konkrétne misie vybraní vhodní vojaci.

Čo na vaše predstavy hovorí vedenie Bundeswehru a ako by ste riešili nedôveru východnej Európy voči víziám spoločnej armády?

Nemyslím si, že voči našim plánom existuje nedôvera. Je to skôr o potrebe diskutovať a tá je všade. Koalícia CDU/CSU a SPD chce k európskej armáde postupovať jednotnou cestou, ktorá sa však nepodarí za 4 roky, ale možno za 20 alebo 25 rokov. Je to jeden veľký spoločný projekt, akým bolo aj zavedenie eura.

„Malosť“ jednotlivých armád 28 štátov si jednoducho nemôžeme dovoliť, pretože je to neefektívne a drahé. Treba nájsť cestu, ako si to môžeme dovoliť.

Začala už SPD o svojom pláne hovoriť aj s ostanými sociálno-demokratickými stranami v Európe?

SPD túto pozíciu zapísala do svojho Základného programu (Grundsatzprogramm). Keď sa dnes diskutuje o Spoločnej obrannej a bezpečnostnej politike, tak je toto téma na všetkých medziparlamentných stretnutiach 28 európskych štátov. Takáto konferencia sa uskutočňuje každý polrok a tam o tom vždy hovoríme. Takisto je to téma bilaterálnych diskusií poslancov v jednotlivých krajinách, aj v Česku a na Slovensku.

Sú úvahy o vytvorení spoločnej Európskej armády späté aj s väčšou angažovanosťou Európy, napríklad v Afrike, alebo bude slúžiť skôr na odstrašovanie?

V rámci európskej armády vôbec nejde o konkrétne ohrozenia. Má sa jednať o efektívne zorganizovanie vojsk v Európe. Jednotná armáda znamená zjednotenie, lepšiu organizáciu a spoločné konania. To už momentálne aj tak z väčšej časti robíme. Ide však o lepšiu koordináciu a organizovanosť. To sa týka či už tzv. nasadenia „out of area“, čiže mimo Európy, alebo o kolektívnu obranu.