O prínose utečencov chýba seriózna debata

Rakúsko a krajiny V4 sa diametrálne líšia, čo sa týka ochoty prijímať utečencov. Viaže sa táto ochota výhradne na nejaké ekonomické ukazovatele?

Určite to zohráva veľkú úlohu. Možnosti týchto krajín sú iné, ale dôležité sú tiež skúsenosti s prijímaním utečencov. Keď poviem pravdu, tak žiadne seriózne diskusie o ekonomických otázkach som v súvislosti s kvótami nezaznamenal. Bolo to skôr o politických postojoch.

Čím si vysvetľujete, že je počet úspešných žiadostí o azyl na Slovensku ešte nižší ako v Čechách alebo v Maďarsku.

To je dobrá otázka. V zákonoch na to nejaký jasný dôvod nenájdeme. Znamená to teda, že to musí byť o praxi, ktorá azylantov vylučuje, alebo o náročných procedúrach. Je však škoda, že sa sústredíme na toto a nie na úvahy o tom, čo my ako spoločnosť môžeme urobiť.

Mohli by sme sa o trošku vrátiť a pozrieť na to, či spĺňame naše medzinárodné záväzky, a aká je naša kapacita. Verím, že by sme tak mohli aj utečencoch zistiť oveľa viac.

Keď sa u nás v parlamente hlasovalo o kvótach, tak sa proti uzneseniu nevytvorila žiadna zjavná opozícia. Ako si to vysvetliť?

Na Slovensku je tak málo migrantov, že toto by nemala byť žiadna otázka. Veľmi šikovne sa to však inštrumentalizovalo a hrajú sa tu nejaké politické hry. Politici vnímajú lepšie, keď môžu ukázať prísnejší postoj k migrantom.

Keď už sa do integrácie migrantov nehrnie štát, čo všetko na seba dokáže prevziať mimovládny sektor?

Myslím, že hlavnou úlohou občianskej spoločnosti je monitorovanie a prípadná kritika činností štátu. Samozrejme tým myslím konštruktívnu kritiku. No samotná starostlivosť o migrantov je úloha štátu, mimovládky môžu s niektorými politikami poradiť.

Zaregistrovali ste napríklad v Čechách nejakú zaujímavú iniciatívu, ktorú by ste zvlášť ocenili?

Zaujímavých iniciatív je veľa. Na pražskej Hlavnej stanici je už niekoľko mesiacov skupina ľudí, ktorí na utečencov čakajú a pomáhajú im s hľadaním jedla, ošatenia a ubytovania. Výborná je sociálna iniciatíva Refugees Welcome v Nemecku a v Rakúsku, ktorá podporuje bývanie utečencov u lokálnych ľudí. Kto má u seba doma voľnú izbu, môže sa prihlásiť a prijať utečencov ako spolubývajúcich. Je to veľmi pozitívna cesta a navyše sa ukázalo, že funguje.