Rešpekt k základným právam by mal prevážiť nad strachom z terorizmu

Zdroj: ICCT

EÚ prijala opatrenia na boj proti terorizmu po útokoch v Madride a Londýne. Potrebujeme prísnejšie pravidlá ak sa chceme v budúcnosti vyhnúť  teroristickým útokom?

Súdiac podľa počtu obetí od útokov v Madride a Londýne v rámci EÚ boli opatrenia pomerne účinné. V krajinách ako Nigéria, Pakistan a Keňa je situácia úplne iná.

Nedávne útoky (útoky v Paríži, pozn. red.) nám však ukázali, že ani tieto opatrenia nezabránili všetkým hrozbám. Je to smutný fakt. Odpoveď je teda nie. Neznamená to ale, že potrebujeme nové a prísnejšie pravidlá. Vieme, že väčšine teroristických útokov zabránia pozorní občania.

Riešením je spojenie medzi spoločnosťou a bezpečnostnými zložkami. Väčšina spoločnosti je rázne proti politickému násiliu. Rozhodujúce je týchto ľudí mobilizovať a  získať od nich skutočnú podporu. Nemôžeme dopustiť, aby sa ľuďom odcudzila polícia a iné bezpečnostné zložky.

Dokážeme zabrániť radikalizácii ľudí?

Prvé náznaky radikalizácie človeka môžu zbadať jeho najbližší, učitelia v škole a podobne. Oznámiť to môžu vyškoleným ľuďom, ktorí vedia čo majú robiť. Radikalizujúceho sa človeka vrátia do vzorcov normálneho spoločenského správania.

Radikalizáciu často podnecujú tzv. „zástancovia násilia“, takže ich identifikácia je dôležitá. Komunity často vedia, kto sú títo ľudia. Jedným z ich nástrojov je zastrašovanie. Je dôležité pomocou príslušných opatrení obmedziť zastrašovanie a šírenie strachu.

V európskych inštitúciách sa hovorí o legislatíve týkajúcej sa výmeny údajov pasažierov v leteckej doprave medzi krajinami EÚ  (Passenger Name Record – PNR). Mnohí upozorňujú pred jeho možnými zásahmi a narušeniami súkromia. Bolo by prijatie PNR účinným protiteroristickým opatrením?    

Len vtedy, ak sa dodržia základné pravidlá ochrany súkromia. Nikdy by sme nemali ustúpiť terorizmu v tom zmysle, že pošliapeme naše vlastné hodnoty. Znamenalo by to, že teroristi vyhrali.

Súhlasím s tými, ktorí pri našej odpovedi voči terorizmu dbajú na ochranu základných hodnôt našej spoločnosti a nepristupujú k znižovaniu štandardov, ktoré sa snažíme chrániť.

Ako by sme mohli získať na svoju stranu v boji proti terorizmu krajiny ako Turecko?

EÚ je od roku 2011 členom Globálneho fóra pre boj proti terorizmu, iniciatívy Spojených štátov a Turecka. Je to jedno z úspešnejších medzinárodných partnerstiev. Investovanie do tohto fóra je  správny spôsob ako to robiť.

Viacerí politici žiadajú úplné prepracovanie Schengenských zmlúv, aby bolo možné sledovať pohyb džihádistov. Myslíte si, že je to nutné?

Schengen je veľký úspech EÚ, ktorý by sme mali chrániť najlepšie ako vieme. Pokiaľ je potrebné zlepšiť kontroly na vonkajších hraniciach EÚ, mali by sme to urobiť. Spojené štáty nikdy neuvažovali o zavedení kontrol medzi svojimi štátmi ako o opatrení na boj proti terorizmu. Neviem, prečo by EÚ mala v boji s terorizmom zahodiť jednu zo svojich najväčších výhod. 

Po útokoch na redakciu Charlie Hebdo sa počet vojakov v uliciach (francúzskych) miest zdvojnásobil. Strážia aj rôzne budovy. Skutočne to zvýši bezpečnosť alebo má ísť skôr o upokojenie obyvateľstva?

Ostražitosť pomáha. Opatrenia musia vychádzať a reflektovať analýzy skutočnej hrozby. Polícia či tajné služby by mali vedieť zhodnotiť situáciu. Náhodné opatrenia sú riskantné, pretože môžu spôsobiť nárast strachu. Strach je nástroj teroristov. Ako som spomínal, opatrenia je najlepšie obmedziť na tie, ktoré sa ukazujú ako potrebné na základe odbornej analýzy.

Svoju kariéru ste vybudovali na boji proti terorizmu. Prečo ste si zvolili túto cestu?

Je dôležité nájsť správne odpovede na reálne hrozby, pretože to, ako to urobíme, ovplyvní v budúcnosti náš hodnotový systém. Som presvedčený, že je dôležité obraňovať naše základné hodnoty a nevzdať sa ich. Preto som sa zameral na súvislosti medzi ľudskými právami a terorizmom.