Agentúra pre ľudské práva sa „musí zaoberať aj terorizmom“

 

Krátka správa

Výbor Európskeho parlamentu pre občianske práva, spravodlivosť a vnútro prijal 13. septembra 2006 správu k návrhu Komisie na vytvorenie Agentúry Európskej únie pre základné práva.

Výbor navrhuje rozšíriť mandát budúcej agentúry na oblasť medzivládnej spolupráce v policajnej oblasti, súdnej spolupráce, imigračnej a protiteroristickej politiky. Chce tiež, aby sa agentúra nezaoberala len otázkami ľudských práv v aktuálnych členských krajinách, ale aj v kandidátskych krajinách a krajinách, ktoré podpísali s EÚ stabilizačnú a asociačnú dohodu. Výbor tiež odporúča posilnenie angažovania sa Parlamentu v budúcej politike agentúry.

Agentúra pre základné práva má nahradiť existujúce Európske monitorovacie centrum pre rasizmus a xenofóbiu (EUMC). Má zbierať informácie, vydávať výročné správy a radiť EÚ i členským krajinám pri návrhoch novej legislatívy. Mal by dopĺňať prácu Rady Európy a koordinovať svoje aktivity s národnými inštitúciami zodpovedným za dodržiavanie ľudských práv. Agentúra sa však nebude zaoberať individuálnymi prípadmi.

Agentúra začne fungovať 1. januára 2007.