Aj piráti majú ľudské práva

Prvá európska námorná flotila dorazí do Adenského zálivu v decembri, aby ochraňovala civilné lode pred útokmi somálskych pirátov. Aj napriek tomu, že desať európskych krajín, vrátane Veľkej Británie, posiela do regiónu svoje námorné jednotky, miera ochrany obchodných lodí zostáva otázna. Problémom sú, paradoxne, ľudské práva, upozorňuje The Sunday Telegraph.

„V dávnych dobách, keď námorníci zajali piráta, zviazali mu ruky a nohy a hodili ho späť do mora. Dnes majú svoje ľudské práva,“ konštatuje v rozhovore pre The Sunday Telegraph kapitán Andres Breijo, španielsky velitel námornej protipirátskej misie. Inými slovami, pre reálny boj proti pirátom nebudú mať európski námorníci dostatočný mandát. Medzinárodné konvencie o zachádzaní so zajatcami im totiž bránia vydať ich vláde v Somálsku, nakoľko existuje podozrenie, že budú podrobení mučeniu a poprave. Súčasne ich však nemožno vydať na stíhanie v európskych krajinách, keďže nespadajú pod ich jurisdikciu, resp. mnohí z nich sú oficiálne bez občianstva akejkoľvek krajiny, informuje denník.

Existujú dva spôsoby, ako by mohli európske námorné sily konať a súčasne neporušiť medzinárodné právo:

  • sprevádzať obchodné lode počas ich plavby v najnebezpečnejších vodách,
  • zatýkať pirátov a vylodiť ich na brehoch Somálska.

Nedostatkom prvého mechanizmu je kapacita námorníctva. EÚ podľa Sunday Telegraph už dnes dostáva denne päť žiadostí o sprevádzanie komerčných lodí, zatiaľ čo jedna fregata dokáže počas svojej plavby plne ochrániť len dve z nich. Na druhej strane, caz daný záliv sa denne preplaví až 300 civilných plavidiel.

Riešením by mohlo byť jednak prijatie potrebného medzinárodného práva na úrovni OSN, ktoré by umožnilo trestne stíhať námorných pirátov, ale súčasne i posilnenie európskej flotily o plavidlá NATO, uzatvára denník a cituje Petra Hinchliffeho (Medzinárodná námorná komora), ktorý je presvedčený, že „čo jasne chýba, je konečné riešenie: prísť na brehy Somálska.“