Aliante 2006 – medzinárodná súťaž pre stredoškolákov

 

Pozadie

Aliante je medzinárodný projekt zameraný na propagáciu NATO a myšlienky transatlantickej spolupráce. Jeho cieľom je vzbudzovať v generácií stredoškolákov aktívny záujem o NATO a bezpečnostnú politiku. Aliante 2006 je pokračovaním predchádzajúcich piatich ročníkov.

Autorom projektu medzinárodnej stredoškolskej súťaže je česká mimovládna organizácia Jagello 2000. Slovenským kooperátorom projektu je Euroatlantické centrum.

Súťaž je pomerne náročná na vedomosti a študenti, ktorí v nej chcú uspieť, si musia pohľadať mnohé informácie vo svojom okolí, nájsť si informačné toky a zdroje. Pri vypracovávaní odpovedí študenti spolupracujú so svojimi stredoškolskými učiteľmi, rodičmi i spolužiakmi.

Otázky

Účastníci

Súťaž Aliante 2006 je určená pre ľubovolné dvojčlenné tímy zložené zo študentov stredných škôl. Do súťaže sa môžu taktiež prihlásiť účastníci a výhercovia predchádzajúcich ročníkov.

Jedinou podmienkou pre účasť je štátne občianstvo jedného zo štátov, ktorý sa do projektu zapojí (Česká republika, Maďarsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina, Británia). Druhou podmienkou je, že každý tím musí mať e-mailovú adresu, ktorá slúži ako jediný komunikačný prostriedok medzi súťažiacimi a organizátormi. V prípade Slovenska otázky vyhodnocuje tím Euroatlantického centra.

Súťažné otázky sú rovnaké vo všetkých štátoch a sú spoločným dielom všetkých národných koordinátorov zúčastnených krajín. Hlavným koordinátorom prípravy otázok 1. a 2. kola je Medzinárodný politologický ústav Masarykovej Univerzity v Brne. Súťažné práce vyhodnocujú národní organizátori na príslušnej národnej úrovni.

Program

Súťaž Aliante 2006 pozostáva z troch častí:

  • dve kolá vedomostných otázok
  • medzinárodné finále zamerané na psychicko-fyzickú zdatnosť a shopnosť spolupracovať na medzinárodnej úrovni v sťažených podmienkach
  • cena pre víťazov – desaťdňová atraktívna medzinárodná exkurzia

Prvé kolo sa skladá z 20 otázok, v ktorých majú súťažiaci na výber zo 4 možných odpovedí, pričom len jedna je správna. Na otázky 1. kola odpovedajú súťažiaci len v elektronickej podobe – otázky sú uverejnené na internetových stránkach mediálnych partnerov alebo na internetovej stránke www.project-aliante.org . Na tejto stránke budú vo všetkých príslušných jazykoch uverejnené všetky dôležité informácie, fotogalérie a chat. Do druhého kola súťaže automaticky postupujú tie tímy, ktoré správne odpovedali minimálne na 15 otázok z 1. kola.

Druhé kolo sa skladá z 35 otvorených otázok, na ktoré tímy odpovedajú písomnou formou. Vypracované otázky posielajú do stanovené ho termínu na adresu národného koordinátora.

Miesto konania medzinárodného finále je založené na rotačnom princípe – každý rok sa koná v inom štáte. Finále aliante 2005 sa bude konať 18. – 23. júna 2006 v Holandsku, na základni holandského kráľovského námorníctva Den Helder

Desaťdňová exkurzia – cena pre víťaza – zas prebehne na niekoľkých základniach španielskej armády v spolupráci s Španielskou ambasádou a Ministerstvom obrany Španielska.