Americké voľby kľúčom k pozíciám v oblasti obchodu a životného prostredia

bush usa

Pozadie:

Američania 7. novembra hlasujú vo voľbách do Kongresu. Výsledky volieb by mohli vyprodukovať zmenu smerovania  politiky Washingtonu.

Republikánom hrozí, že stratia väčšinu v zastupiteľskom zbore, pretože prognózy naznačovali, že výhodu by mali mať Demokrati.

V USA sa dnes volí všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov (dolnej komory Kongresu) a jedna tretina zo stovky senátorov (horná komora Kongresu).

Demokrati musia získať o 15 kresiel viac, než v súčasnosti majú, aby sa stali v Snemovni reprezentantov väčšinovou stranou. V Senáte si potrebujú oproti súčasnému stavu polepšiť o šesť kresiel, aby ho kontrolovali.

Ak sa Demokrati stanú väčšinovou stranou v oboch komorách, výsledkom by bolo rozdelené vládnutie, čo je situácia, ktorá je síce vo vnútornej politike USA bežná, ale ktorá by v súčasnosti mohla mať vážny dopad na Bushovu agendu.

Otázky:

Nie je jasné, nakoľko by mohli Demokrati ovplyvňovať politickú agendu USA, ak ostanú Kongres a Biely dom politicky oddelené. Napokon, aj keď získajú Demokrati väčšinu v oboch komorách Kongresu, bude prezident Bush disponovať právom vetovať legislatívne návrhy Kongresu.

Demokrati by potrebovali vytvoriť takú atmosféru, v ktorej by niektorí Republikáni s nimi dokázali v niektorých veciach hlasovať, pretože na prehlasovanie prezidentovho veta je potrebná dvojtretinová väčšina komôr Kongresu. Demokrati by však stále mohli vykonávať značný vplyv na množstvo kľúčových otázok agendy prezidenta Busha prostredníctvom dozorných a rozpočtových právomocí.

Irak:

Ak Demokrati získajú kontrolu Snemovne reprezentantov, mohli by sa snažiť zmeniť politiku prezidenta Busha, týkajúcu sa Iraku. Prominentní Demokrati pred voľbami vyzývali voličov k tomu, aby z týchto volieb urobili referendum o Iraku.

Hoci sú však Demokrai voči prezidentovej politike v Iraku kritickí, neargumentujú v prospech okamžitého stiahnutia koaličných síl z Iraku, pretože si uvedomujú, že úplné stiahnutie by vytvorilo ešte horšiu situáciu, než aká existuje v súčasnosti. Je viac pravdepodobné, že budú tlačiť na rekalibrovanie alebo obmedzené stiahnutie alebo rozmiestnenie síl.

Zmena podnebia:

Ako Demokrati, tak aj Republikáni prikladali pred voľbami problematike zmeny podnebia pozornosť, ale prezident Bush opäť objasnil svoju pozíciu k zmene podnebia v úvode dvojtýždňovej globálnej konferencie o podnebí, ktorá bola otvorená 6. novembra v Nairobi a kde Bush zopakoval svoj odmietavý postoj pripojiť sa ku Kjótskemu protokolu.

Mnohí veria, že zmena väčšiny v Kongrse by vytvorila inú cestu k boju proti zmene podnebia a rastúci počet členov Kongresu volá po opatreniach na pribrzdenie nárastu emisií oxidu uhličitého s cieľom zabrániť zhoršovaniu globálneho oteplenia.

Rokovania z Doha:

Zmena v rozložení síl v Kongrese by mohla ovplyvniť aj obchodnú agendu USA.

Najdôležitejším prvkom medzinárodnej obchodnej agendy USA bude rozhodnutie Kongresu o tom, či rozšíri „rýchlu autoritu“ alebo Trade Promotion Authority Act (Zákon o autorizovaní podpory obchodu), ktorého súčasný mandát vyprší v júli 2007. Tento zákon zveruje prezidentovi Bushovi autoritu vyjednávať za USA v rokovaniach o obchode tým, že neumožňuje Kongresu meniť dohody a požadovať ich prehodnotenie po uplynutí istej doby.

Ak nedôjde k obnoveniu tohto zákona, úspešnosť kola obchodných rokovaní, započatých v Doha, bude ohrozená, pretože Kongres opätovne získa po skončení účinnosti zákona právomoc navrhovať zmeny akejkoľvek obchodnej dohody, ktorá mu bude prezentovaná, čím sa stane pre členské štáty WTO možnosť rokovať multilaterálne menej efektívnou, pretože nebude existovať reálna záruka, že získajú od USA skutočné záväzky.

Pozície:

Thomas Mann, vedec z Brookings Institution vo Washingtone, tvrdí, že zákon pravdepodobne v Kongrese predĺžený nebude, a to bez ohľadu na výsledok týchto volieb. „Bude trvať istý čas a bude to chcieť výnimočného prezidenta, aby prebudoval domácu politickú podporu, nevyhnutnú na predĺženie tejto autorizácie. To bude ústrednou výzvou pre ďalšieho prezidenta,“ povedal Mann.

V Interview pre EurActiv sa predseda manažujúcej rady AmCham-u v EÚ, Claudio Murri, vyjadril v tom zmysle, že verí, že krátke rozšírenie autorizácie je dosiahnuteľné. „Kolo z Doha potrebuje a zasluhuje si tento dodatočný čas a je v ekonomickom záujme USA, aby tento dodatočný čas Kongres poskytol.“

Pre plné interview s Murrim kliknite sem.

Ďalšie kroky:

  • 7. november 2007: voľby do Kongresu v USA
  • 4. november 2008: prezidentské voľby v USA