Americkí diplomati možno budú musieť žiadať o víza

 

Krátka správa

Európska exekutíva 4. septembra varovala, že môže žiadať zavedenie vízovej povinnosti voči diplomatom z USA. Urobí to v prípade, ak Washington nerozšíri výnimku z vízovej povinnosti na všetky krajiny EÚ – teda aj na Grécko a deväť nových členov (Slovinsko už má s USA bezvízový styk).

Spojené štáty však trvajú na tom, že vízovú povinnosť môžu krajinám zrušiť len pri splnení stanovených podmienok: napríklad nízky počet ľudí ostávajúcich v USA dlhšie, než im povoľujú víza, alebo nízky počet odmietnutých žiadostí o víza. Interná správa pripravená Komisiou konštatuje, že v tejto oblasti nebol dosiahnutý podstatný pokrok a diplomati USA by mali žiadať pred vstupom do Únie – teda aj na Slovensko – o víza.

Nemenovaný zdroj z Komisie, pôsobiaci v oblasti spravodlivosti a vnútornej bezpečnosti, pre EurActiv povedal: „Samozrejme, je v najlepšom záujme všetkých nájsť dohodu. USA však musia pochopiť, že pokiaľ ide o EÚ, všetky členské krajiny sú si rovné – nemôže existovať nič také ako „druhá či tretia trieda“ pokiaľ ide o oslobodenie od vízovej povinnosti.“

Konečné rozhodnutie o odporúčaní predstaví Komisia v správe ministrom spravodlivosti a vnútra na ich summite vo Fínsku 20.-22. septembra.