Belgickí predstavitelia vedeli o transfere finančných dát

 

Krátka správa

Vďaka dohode mohol SWIFT poskytnúť americkej spravodajskej službe prístup k údajom miliónov finančných transakcií vo výške 6 miliárd eur denne, podľa záujmu amerických predstaviteľov. Program, ktorý kontrolovala CIA, viedol k zatknutiu vysokopostavených teroristov.

New York Times, ktoré túto prax odhalili, citovali ministerstvo financií pod vedením Stuarta Leveyho: „poskytlo nám to jedinečný a efektívny náhľad do operácií teroristických sietí a to je, bez pochyby legálny a riadny výkon našich právomocí”.

V prvej reakcii hovorca Komisie povedal, že nie je medzera v európskom práve od prijatia „smernice o ochrane údajov, ktorá sa nevzťahuje na poskytovanie dát za účelom bezpečnosti”, ani na prenosy dát zo súkromných firiem štátu, len medzi štátmi navzájom.

Na aktivity SWIFT-u dohliada Belgická národná banka, ktorú kontroluje belgické ministerstvo financií. V tlačovom vyhlásení Národná banka priznala, že vedela o transferoch údajov, ale zároveň povedala, že v tej veci nemohla nič urobiť, pretože jej primárnou úlohou je kontrola spoľahlivosti finančných transakcií a nie transferov dát. Podľa tlačovej správy bol belgický minister Didier Reynders neformálne informovaný o praxi v apríli 2006 v čase, keď to trvalo 4 a pol roka.

SWIFT je spoločnosť vlastnená bankovým sektorom so sídlom v Bruseli. Spája 7800 bánk v 200 krajinách a počas svojho pôsobenia sa stala štandardným operátorom v medzinárodných peňažných transferoch. Štandard BIC sa zvýšil pre platby medzi európskymi krajinami ako jedna z častí regulácie cezhraničných platieb v eure.