Berlín chce posilniť vzťahy so Strednou Áziou

Krátka správa

Po správe Komisie o statuse ESP bude jednou z hlavných priorít Nemeckého predsedníctva posilnenie vzťahov so susedmi.

Nemecký minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier povedal: „Potrebujeme sa poriadne pozrieť na efektívnosť susedskej politiky. Teraz je na to správny čas.“

Minister vysvetlil, že ESP bude revidovaná a ďalej rozvinutá, s cieľom garantovať rast a stabilitu susedným regiónom Európy, aj v spolupráci s Portugalským predsedníctvom nastupujúcim v druhej polovici 2007. Nemci budú klásť dôraz na východných susedov, Portugalsko sa zameria na krajiny na juhu. Steinmeier však podčiarkol, že môže „existovať iba jedna susedská politika“ a rovnaké pravidlá budú uplatnené na všetky krajiny.

Po rozhodnutí Rady, ktoré dalo Nemeckému predsedníctvu mandát vyvinúť jednotnú stratégiu voči Strednej Ázii, minister podčiarkol dôležitosť regiónu. Zameral sa na tri aspekty:

  • Región je priamo na sever od krízovej oblasti, ktoré sa tiahne od Afganistanu cez Pakistan po Irán, a snaží sa zabrániť tomu, aby bol vtiahnutý do krízy;
  • Je to región, ktorý sa musí brániť pred snahami fundamentalistov;
  • Je dôležitý pre množstvo prírodných zdrojov, najmä energetických surovín.

Podľa Steinmeiera je preto „dôležité rozvinúť európsku iniciatívu a podporiť právny štát a demokraciu“ v regióne.

Rada by mala prijať stratégiu pre strednú Áziu na summite v júni 2007.