Bezpečnejšia Európa: Čo sa už podarilo a čo sa podariť má

Bezpečnostná únia, terorizmus, organizovaný zločin

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King, (zdroj. Európska komisia)

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King má každý mesiac informovať o pokroku vo svojom portfóliu. Včera tak učinil prvý raz. Spoločne s eurokomisárom pre migráciu Dimitrisom Avramopoulosom zrekapitulovali minulé aj očakávané kroky v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a počítačovej kriminalite.

Zachovať európsky životný štýl

Výsledkom bezpečnostnej únie má byť lepšia výmena informácií, posilnenie informačných systémov, zvýšenie bezpečnosti na vonkajších hraniciach a účinnejšie predchádzanie radikalizácii.

Julian King uviedol, že teroristi sa nezameriavajú na jeden alebo druhý členský štát: „Zameriavajú sa na náš spôsob života, na našu otvorenosť, našu budúcnosť. Naša reakcia musí byť komplexná a udržateľná a musí byť založená na dôvere a účinnej spolupráci medzi inštitúciami a členskými štátmi.“

Kým na začiatku mesiaca začala svoju činnosť európska pohraničná a pobrežná stráž, v Bruseli pokračuje príprava legislatívnych návrhov, ktoré majú zaistiť viac bezpečnosti pre starý kontinent.

Do konca roku sa má dosiahnuť dohoda o novom rámci pre boj s terorizmomsmernici o strelných zbraniach. V rovnakom čase má byť zriadený kontrolný systém vstup/výstup (EES), ktorý bude dôslednejšie monitorovať motívy na prekračovanie európskych hraníc. Návrh systému pre cestovné informácie a povolenia, známy pod skratkou ETIAS, príde už v novembri.

„V dôsledku fragmentácie nášho bezpečnostného rámca sme všetci zraniteľní. Treba vytvoriť prepojenia nielen v rámci členských štátov a medzi nimi, ale aj medzi členskými štátmi a agentúrami EÚ a takisto medzi rôznymi bezpečnostnými systémami a systémami riadenia hraníc. Vnútorná bezpečnosť jedného členského štátu je vnútornou bezpečnosťou všetkých,“ vyhlásil komisár Avramopoulos.

Rok a pol práce na bezpečnosti

Európsky program v oblasti bezpečnosti, ktorý mal stanoviť potrebné kroky na roky 2015 až 2020, je na svete už takmer rok a pol.  Za ten čas na mnohé podarilo, tvrdí Komisia.

Bezpečnostnú agendu majú do života uviesť implementačné balíčky. Zatiaľ boli štyri. Dôraz na bezpečnosť ďalej posilnilo rozhodnutie, že nový britský eurokomisár Julian King nezdedí úniu kapitálových trhov, ale dostane práve túto oblasť.

Za posledný rok sa vypracovali akčné plány na boj s financovaním terorizmu a lepšiu kontrolu strelných zbraní a výbušnín. Únia má k dispozícii indikátory na odhaľovanie zahraničných bojovníkov a od januára 2016 funguje pri Europole Európske protiteroristické centrum.

Bezpečnostná situácia v Únii zostáva medzi najvážnejšími obavami jej občanom. Julian sa s novou správou o napredovaní bezpečnostnej únie prihlási opäť o mesiac.