Biden vyzýva EÚ k väčšej zodpovednosti

foto: americký viceprezident Joe Biden

V príhovore pre Európsky parlament Biden povedal, že „sa veľa zmenilo“ odkedy posledný americký prezident Ronald Reagan rečnil v Parlamente v roku 1985. Zároveň spomenul pomoc Spojených štátov pri obnove Európy po Druhej svetovej vojne a v súvislosti s tým povedal, že EÚ ostáva „najdôležitejším spojencom“ a obchodným partnerom USA.

„Nie je náhodou, že Európa je mojou prvou zámorskou destináciou ako viceprezidenta. Potrebujeme jeden druhého viac ako kedykoľvek predtým.“

Ako nové výzvy Biden spomenul klimatické zmeny, Afganistan a hrozbu, že „Irán začne preteky v zbrojení na Strednom východe“ v čase, kedy Spojené štáty a Rusko znižujú svoj jadrový arzenál- to by podľa neho bola „irónia“.

To je dôvod, prečo je potrebný obranný štít, na odstrašenie a obranu proti raketovým útokom na tento kontinent,“ povedal medzi uprostred potlesku.

„Posledných 65 rokov ukázalo, že keď Američania a Európania zasväcujú svoju energiu spoločným cieľom, nie je nič, čo by sme nemohli dokázať.“

Výzva na zodpovednosť

Biden tiež vyzval Európsky parlament, ktorý si vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti minulý rok získal nové právomoci, aby čelil svojim novo nadobudnutým zodpovednostiam.

„Podľa Lisabonskej zmluvy máte viac právomocí a širšiu zodpovednosť, ktorá prichádza ruka v ruke so zvýšeným vplyvom. A my to vítame, pretože Spojené štáty potrebujú silného partnera a spojenectvá, ktoré nám pomôžu adresovať problémy 21. storočia.“

„Svet sa zmenil. Zmenil sa úplne,“ povedal Biden a narážal tým na hrozbu, ktorú pre občanov predstavujú „neštátni predstavitelia a násilnícki extrémisti.“ Tento „bič“ môžeme podľa jeho slov zovrieť iba ak „z toho spravíme spoločný cieľ“.

Biden zároveň vyzval Parlament, aby podporil výmenu bankových údajov medzi Spojenými štátmi a EÚ ako súčasť protiteroristickej činnosti. Povedal pritom, že „program na stopovanie financií teroristov je nevyhnutný pre našu bezpečnosť.“

Takzvanú dohodu SWIFT Parlament zamietol deň predtým kvôli obavám, že by porušila práva občanov Únie na súkromie. Biden však povedal, že je možné oba predmety spojiť do jedného. „Som si úplne istý, že musíme a vieme oboje- chrániť našich občanov aj zachovať naše slobody,“ uviedol a zdôraznil: „Čím dlhšie sme bez dohody v oblasti Programu stopovania financií teroristov, tím vyššie je riziko teroristického útoku, ktorému sa dalo predísť.“