Bielorusko a Litva majú oficiálnu hranicu

Litva a Bielorusko majú od posledného štvrtka (19.6.) oficiálnu spoločnú hranicu, ktorú uznali obe strany. Krajiny delí pomyselná čiara s dĺžkou 678km, 819m a 4cm, z toho jej väčšia časť (379,9km) prechádza po súši, informovalo litovské ministerstvo zahraničia na svojich webových stránkach.

Vôbec prvú vyznačenú vonkajšiu hranicu EÚ v severovýchodnej Európe vyznačuje 1955 hraničných kameňov a 71 morských bójí. Doteraz mala deliaca zóna medzi Litvou a Bieloruskom iba administratívny charakter, teda vzťahovali sa na ňu odlišné pravidlá. Štátne hranice ostatných baltských krajín majú zatiaľ tiež iba už spomenutý administratívny charakter.

Vyznačeniu a obojstrannému uznaniu štandardnej hranice predchádzalo vyriešenie niekoľkých otázok:

  • zodpovedanie právnych otázok spojených s vlastníctvom dotknutých pozemkov,
  • integrita cestných komunikácií, inžinierskych stavieb, zavlažovacích systémov a iných podobných objektov a infraštruktúry,
  • ochrana životného prostredia.

„História nás učí, že najlepšie susedské vzťahy sú medzi tými krajinami, ktorých teritóriá sú jasne vyznačené spoločnou dohodou, ktorá nevytvára [priestor pre] bilaterálne požiadavky. Dnes sme vyznačili litovsko-bieloruskú hranicu s presnosťou na jeden centimeter,“ povedal štátny tajomník litovského Ministerstva zahraničia, Laimonas Talat-Kelpša.

Proces vyznačenia spoločných hraníc začal v roku 1996. Krajiny ustanovili zmiešanú komisiu, ktorá svoju prácu dokončila v uplynulom roku. Návrh vyznačenia štátnej hranice schválili v roku 2007 parlamenty oboch krajín. Výmena diplomatických nót bola posledným formálnym krokom.