Biometrické pasy na obzore

Krátka správa

Návrh zákona reaguje na povinnosť zavedenia biometrických údajov do cestovných pasov, ktorá vyplýva z členstva SR v EÚ. Digitálnu mapu tváre ako biometrický údaj budú nové pasy obsahovať do konca roka. Podľa predkladaného návrhu zákona musí SR  zaviesť druhý digitálny údaj – odtlačky prstov – najneskôr do 29. júna 2009. Stále sa čaká na presnú špecifikáciu tohto znaku z Európskej únie, a preto nie je jasné, či sa odtlačky prstov objavia v pasoch skôr ako o dva roky. Biometrické údaje sú jednou z hlavných požiadaviek USA pre zavedenie bezvízového styku so Slovenskom.

Okrem zavedenia digitálnej podoby tváre sa sprehľadnia údaje uvedené na cestovnom doklade. Do pasov už nebudú môcť byť zapisované deti. Tie budú musieť mať svoj vlastný doklad. Pre deti do 5 rokov sa bude vydávať pas s platnosťou 2 roky, pre deti od 5 do 13 rokov s platnosťou 5 rokov a pre občanov starších ako 13 rokov na obdobie 10 rokov.

Do cestovného dokladu sa už nebudú môcť zapisovať údaje o vydaní zbrojného sprievodného listu či prevoze zbraní, pretože na takýto účel sa vydáva Európsky zbrojný pas. V odôvodnených prípadoch bude možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy, tá však nesmie zakrývať tvár spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.

Za rôzne priestupky ako napr. neohlásenie straty či krádeže bude hroziť pokuta až 10 000 korún.