Boj proti terorizmu: na cestách i železnici

 

Krátka správa

Firmy, ktoré sa k opatreniam pripoja, budú musieť svojimi bezpečnostnými štandardmi v celom procese prepravy splniť určité minimálne európske štandardy, oznámila 28. februára Európska komisia. Kompetentné národné orgány im za to udelia status „bezpečného operátora“, ktorý bude na trojročné obdobie platný v celej EÚ.

Takýto „bezpečný operátor“ by potom mohol využívať zrýchlené vybavovanie pri bezpečnostných kontrolách v rámci EÚ (napríklad v prístavoch) a na vonkajších hraniciach, kde colné úrady začali implementovať nové bezpečnostné pravidlá. Podľa Komisie to bude pre podnikateľov znamenať zníženie byrokracie.

„Nové pravidlá urobia z Európskej únie prvý obchodný blok na svete, ktorý dodá k všetkým formám prepravy plnú bezpečnostnú dimenziu“, povedal Jacques Barrot, viceprezident Komisie poverený vedením rezortu dopravy.

Štandardy majú pokrývať každého operátora v procese prepravy tovarov, pričom každý bude zodpovedný za bezpečnosť vlastných operácií – nakladanie, doprava, skladovanie, i distribúcia.

Návrh bol zaslaný Parlamentu a Rade na schválenie. Nepokrýva sektor námornej a leteckej dopravy, tie sú už regulované vlastnými pravidlami.