Boje spôsoblili odklad misie EÚ

Krátka správa

EÚ v dôsledku bojov v Čade odkladá začiatok dlhopripravovanej misie na ochranu utečencov, vysídlených osôb a humanitárnych pracovníkov. Miestne rebelské skupiny spustili cez víkend zatiaľ najrozsiahlejšiu ofenzívu, ktorej cieľom je zvrhnutie vlády čadského prezidenta Idrissa Débyho. Rebeli sú podľa správ dobre vyzbrojení a, na rozdiel od vládnych vojakov, ochotní bojovať.

Déby vládne v Čade takmer 18 rokov. Jeho oponenti ho obviňujú z autokratických praktík a korupcie. Podľa nich využíva zisky z nálezísk ropy na obohatenie vlastného klanu zvaného Zagawa. Bol to práve Déby, ktorý dal francúzskemu ministrovi zahraničia Bernardovi Kouchnerovi súhlas pre vyslanie európskej misie na územie Čadu.

Francúzski vojaci evakuovali svojich občanov z krajiny. Nicolas Sarkozy ponúkol prezidnetovi Débymu možnosť transportu do bezpečia, ten to však odmietol.  Francúzi si dali záležať na tom, aby neurobili nič, čo by mohlo implikovať, že sa snažia udržať Débyho pri moci. V roku 2006 poslal Sarkozyho predchodca Jaques Chirac pri podobných udalostiach do N´Djameny fracúzske stíhačky.   

Začiatok EUFOR Čad/SAR sa odkladá, „pokiaľ sa nestabilizuje bezpečnostná situácia“, uviedol veliteľ Dan Harvey, hovorca misie. Rozhodnutie prišlo v čase, kedy do Čadu dorazili prví vojaci EÚ. Dlhodobá neochota EÚ vyslať vojakov by mohla na Úniu vrhnúť zlé sveto najmä s prihliadnutím na nevyhnutnú potrebu zabezpečiť bezpečnosť nevojenskej misii OSN, ktorá by mala operovať priamo v Darfúre.

Násilnosti v Čade a susednom Sudáne sú prepojené. Tak ako Čad obviňuje sudánsku islamistickú vládu z podpory miestnych rebelov, podozrieva Sudán čadskú vládu z podpory rebelov v Darfúre. Situácia značne znižuje šance na mier v jednej krajine, pokým v tej druhej pokračujú boje.   

Ofenzíva rebelov v hlavnom meste Čadu N´Djamena trvala tri dni. Posledné správy už hovoria o čiatočných úspechoch vládnych síl pri vytláčaní rebelov z hlavného mesta. Rebelskí vodcovia sľúbujú ďalší nápor, len čo sa civilisti budú mať šancu dostať z mesta.