Bojová skupina so Slovenskom je už v pohotovosti

Foto: Flickr.com/Kyle May (licencia Creative Commons)

Pozadie

Bojové skupiny EÚ (Battle Groups) nie sú stále jednotky, ale podobne ako jednotky NRF (NATO Response Forces) sa zakladajú na rotačnom princípe. Členské štáty preto postupne vyčleňujú svoje jednotky do bojových skupín. Jedna rotácia trvá šesť mesiacov, pričom v rámci jednej rotácie má EÚ k dispozícii celkovo dve bojové skupiny.

Bojová skupina je malé zoskupenie, spravidla okolo 2 tisíc vojakov, ktorého hlavnou zložkou sú pozemné sily. Tieto jednotky musia byť vybavené a vycvičené tak, aby ich bolo možné prakticky nasadiť do piatich až desiatich dní vo všetkých klimatických pásmach.

Koncept Bojových skupín EÚ vznikol v roku 2005 ako reakcia na potrebu moderných vojenských spôsobilostí a novej vojenskej taktiky nevyhnutných v súčasných typoch vojenských operácií.

Slovenské nasadenie

V rámci Slovenska je do skupiny zaradených 347 slovenských vojakov pod vedením brigádneho generála Pavla Macka. Slavnostný nástup sa uskutočnil už 18. decembra minulého roka v Michalovciach.

„Som presvedčený o tom, že spoločná poľsko–nemecko– lotyšsko–litovsko-slovenská bojová skupina pod vedením Poľskej republiky, ktorá bude v operačnej pohotovosti v prvom polroku 2010, bude úlohy a požiadavky, ktoré budú na ňu kladené počas nastavajúcich šiestich mesiacov úspešne plniť, nech budú akokoľvek ťažké a náročné,“ uviedol pri tejto príležitosti minister obrany Jaroslav Baška.

Slovenské ozbrojené sily sa už podieľali na výstavbe bojovej skupiny EÚ s Českou republikou (pohotovosť 1.7. – 31.12.2009).