Británia opäť porušuje ľudské práva

 

Pozadie

List, adresovaný rakúskemu kancelárovi Wolfgangovi Schüsselovi, ktorého krajina je v súčasnosti držiteľom rotujúceho Predsedníctva EÚ, dopĺňa dôkazná správa, ktorá objasňuje podľa Amnesty International „Kafkovský systém zákonov a praktík“, ktorý vznikol počas posledných šiestich rokoch vo Veľkej Británii.

List „vyzýva Komisiu, Radu a Európsky parlament, aby nemlčali,“ ale „okamžite prijali stanovisko proti excesom protiteroristickej politiky Veľkej Británie“.

Od útokov na Svetové obchodné centrum v New Yorku v roku 2001 EÚ prijala veľké množstvo antiteroristických zákonov, vrátane Európskeho zatykača, ustanovení o praní špinavých peňazí, uchovávaní dát a opatrení pre sledovanie pohybu teroristov po Európe.

Otázky

Správa Amnesty International

Správa skúma antiteroristickú legislatívu, prijatú vo Veľkej Británii od roku 2000, zaobchádzanie s podozrivými, nariadenia na zadržiavanie a „kontrolu“, a náhodné zabitie Jeana Charlesa de Menezesa, o ktorom sa mylne predpokladalo, že je jedným z aktérov bombového útoku na londýnske metro z júla 2005.

Ľudskoprávnu organizáciu znepokojuje najmä britská prax zadržiavania ľudí bez súdneho procesu ako podozrivých teroristov na základe nejasných zákonov. (Legislatíva, ktorá to umožňuje, bola hornou komorou britského parlamentu vyhlásená za protizákonnú, no zákon bol následne zmenený tak, aby podobné zadržiavanie umožňoval aj naďalej). Takíto väzni boli neskôr deportovaní do tretích krajín s „diplomatickými zárukami“, že nebudú mučení. Amnesty považuje takéto záruky za bezcenné a deportácie podľa nej „spochybňujú absolútny zákaz mučenia“ v európskej a medzinárodnej ľudskoprávnej legislatíve.

Správa bola zverejnená v ten istý deň, kedy po prvý krát zasadal špeciálny výbor Európskeho parlamentu pre prešetrenie väzníc CIA na európskej pôde (EurActiv.com, 11. november 2005). Amnesty považuje stanovisko Komisie a parlamentu k otázke väzníc CIA a transportu väzňov za povzbudivé a vyzýva Komisiu, aby podobnú pozíciu zaujala aj v prípade „zneužívania moci štátom“, ktoré identifikovala vo Veľkej Británii.

Amnesty vyzýva EÚ

List W. Schüsselovi objasňuje nebezpečenstvo pre EÚ: „Ak sa EÚ bude mlčky prizerať porušovaniu ľudských práv jedným z jej členských štátov v tzv. „vojne proti teroru“, spolu s USA riskuje stratu dôveryhodnosti chrániť základné ľudské práva a ísť príkladom zvyšku sveta“. „Doterajší „minimalistický“ prístup EÚ k otázkam ľudských práv, napríklad prostredníctvom Agentúry pre základné práva, už nie je obhájiteľný.

Amnesty v závere listu naliehavo žiada Komisiu ako strážcu zmlúv, aby „dôkladne preskúmala národné praktiky a navrhla, ako by EÚ mala reagovať na porušovanie ľudských práv na národnej úrovni“.

Pozície

Podľa názoru britskej vlády sú zavedené legislatívne právomoci nevyhnutné pre ochranu verejnosti pred slovami britského ministra vnútra Charlesa Clarka „stavom verejného ohrozenia, ohrozujúceho život národa“. Podľa jeho názoru legislatíva slúžila na odradenie príchodu potenciálnych teroristov do Veľkej Británie.

Vo svojom prejave k britskému parlamentu v januári 2005 Clarke uviedol: „Úmyslom vlády je zabezpečiť, aby všetky budúce uzákonené právomoci boli plne kompatibilné s ustanoveniami Európskeho dohovoru o ľudských právach, v nevyhnutnom prípade uplatníme novú derogáciu. V tejto otázke som sa radil a môj názor je, že škála právomocí, ktorú som načrtol, vrátane trestných sankcií za ich porušovanie, je nevyhnutná, ak máme zastaviť hrozbu, ktorú tí, ktorí by mali podliehať kontrole, predstavujú pre bezpečnosť verejnosti.“

Britský minister Tony Blair na tému kontrolných nariadení uviedol: „Je úplne jasné, že tejto krajine hrozí teroristická hrozba, akú sme doteraz nezažili. Od našich bezpečnostných služieb a polície som dostal jasnú radu: potrebujeme tieto kontrolné nariadenia a potrebujeme ich na základe rozumného podozrenia z plánovania teroristickej činnosti.“

Shami Chakrabarti zo skupiny pre občianske práva Liberty na tému kontrolných nariadení vo februári 2005 uviedol: „Je možné zvrátiť právo na spravodlivý proces, ktoré v tejto krajine platilo osemsto rokov. Prezumpciu neviny, tak ako nevinu samotnú, je ľahšie stratiť, než získať.“

Podpredseda Komisie Franco Frattini v súvislosti s tajnými väznicami CIA v Európe deklaroval svoju plnú podporu parlamentnému výboru pre vyšetrovanie a uviedol, že „jeho cieľom je chrániť základné práva, hodnoty a slobody, na ktorých spočívajú európske inštitúcie.“