Británia vnímaná ako najbližší spojenec USA

Zdroj: 10 Downing Street

Krátka správa

Prieskum skúmal na vzorke 1 010 respondentoch z celých Spojených štátov postoje Američanov k iným krajinám. Oslovení účastníci mali u skúmaných krajín (25) uviesť, či danú krajinu vnímajú ako blízkeho spojenca Spojených štátov, ako priateľskú krajinu ale nie blízkeho spojenca, ako nie priateľskú ale ani nepriateľskú krajinu alebo ako nepriateľa Spojených štátov.

Globálne, ale aj z krajín EÚ v prieskume jasne dominuje Veľká Británia, ktorá bola 70 % respondenotv ozančená ako blízky spojenec. Medzi najbližšími spojencami sa ďalej ocitli Kananda, Austrália, Izrael a Japonsko. Tieto krajiny si držia popredné miesta v prieskume opakovane každý rok. Z krajín Európskej únie sa po Británii najvyššie umiestnilo Holandsko (26 %), nasledované Španielskom, Švédskom, Gréckom a Francúzskom.

Medzi krajinami, ktoré boli najčastejšie označované za nepriateľské je Pakistan s 69 %, Čína s 63 % Kolumbia (56%) a Rusko (54%). Z prieskumu najviac prekvapilo práve umiestnenie Pakistanu ako krajiny vnínmanej najväčším počtom respondentov ako nepriateľskej krajiny. Pakistan je dôležitým spojencom USA v boji proti hnutiu Taliban a islamským teroristom. Američania poskytujú tejto krajine nemalé finančné prostriedky vo forme oficiálnej pomoci.

Z prieskumu rovnako vyplynulo, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi menej ľudí označilo väčšinu zo skúmaných krajín za blízkeho spojenca USA. Naznačuje to zvýšenú vnímavosť Američanov voči kritike americkej zahraničnej politiky, najmä v súvislosti s Irakom.