Britský vzťah k moslimom poznačený nedôverou

Krátka správa

Negatívny postoj Britov nepochybne odráža skúsenosti z teroristického útoku v Londýne z júla 2005, ale aj z početných pokusov o útok zmarených bezpečnostnými zložkami v poslednom období. V nedôvere predbehli Briti dokonca aj Francúzov, Nemcov či Španielov.

Pokiaľ išlo v prieskume o otázky typu, či je možné byť moslimom a občanom Británie zároveň, až takmer 60 % väčšina odpovedala záporne. Briti sa tiež vo väčšej miere domnievajú, že krajine hrozí veľký teroristický útok v horizonte jedného roka. V Španielsku, kde sa baskická treoristická skupina ETA nedávno vzdala prímeria očakáva teroristický útok väčších rozmerov o 20% menej ľudí. Moslimovia su považovaní Britmi za hrozbu pre národnú bezpečnost a silne je zastúpený aj názor, že majú príliš veľa politickej moci.

Moslimskí predstavitelia z negatívych výsledkov tohoto prieskumu vinia mediálnu kampaň. Postoje týkajúce sa privátnej sféry sú už u Britov zmierlivejšie. Napríklad pri otázkach o priateľstve s moslimom, či sobáši vlastného dieťaťa s moslimom boli Briti tolerantnejší ako niektoré iné krajiny.

Najtolerantnejšou krajinou v postoji k ľudom s moslimskou vierou sa podľa prieskumu ukázalo byť Francúzsko. Odborníci to pripisujú faktu, že vo Francúzsku je vysoko vyvinutá miera kultúrnej integrácie, hoci má krajina problémy s diskrimináciou.