Brusel chce väčšiu vojenskú koherenciu EÚ

Pozadie

V krátkom časovom odstupe sa v Bruseli zišiel Vojenský výbor zložený z náčelníkov generálnych štábov členských krajín EÚ a Rada ministrov obrany. Na stretnutí Vojenského výboru EÚ Slovenskú republiku zastupoval náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR generál Ľubomír Bulík. Na Rade zastupoval Slovensko minister obrany Fratišek Kašický. Rokovalo sa najmä o pripravovanej misii, ktorá by mala byť spustená už v decembri i o ďalších aspektoch európskej obrany.

Otázky

  • Viac výdavkov na výskum a vývoj

Na zbrojársky výskum treba míňať viac prostriedkov, zhodli sa šéfovia obrany EÚ. Aj týmto spôsobom chcú zvýšiť vojenskú koherenciu Únie.

Rozpočet Európskej obrannej agentúry (European Defense Agency, EDA) sa zvýši o takmer 1/3 na 32 miliónov eur. Členmi EDA, ktorá úlohou je podporovať užšiu spoluprácu členských krajín pri budovaní európskeho obranného priemyslu, je 26 členských krajín Európskej únie s výnimkou Dánska. Slovenský minister obrany František Kašický informoval, že vzhľadom na dobrý vývoj hrubého domáceho produktu môže Slovensko zvýšiť členský príspevok na rok 2008 o jednu tretinu.

Umýsel zájsť ešte ďalej ustanovením trojročného rozpočtového rámca pre EDA zhatila Veľká Británia. Stalo sa tak už po druhýkrát. Británia tvrdí, že potrebuje väčšie záruky míňania peňazí, ktoré prúdia do agentúry.

Ministri stanovili sériu výdavkových cieľov pre oblasť obrany. Takéto ciele budú síce dobrovoľné, Európska obranná agentúra ich však bude monitorovať. Väčšia časť výdavkov by mala ísť do medzinárodných projektov.

Mala by sa zmeniť situácia kedy ide príliš veľa prostriedkov z rozočtu rezortov obrany na samotný chod ministerstva a príliš málo na rozvoj nových technológií. Na výskum a vývoj technológií by malo putovať 2 % celkových výdavkov jednotlivých krajín. V súčasnosti je to len 1,2 %. 

EÚ by mala pripraviť zoznam kľúčových technológií, do ktorých bude spoločne investovať. Príkladom takejto technológie by mohlo byť lietadlo bez ľudskej posádky. Členské štáty však razantne bránia národné programy vývoja zbraní, ako otázku národnej bezpečnosti. Niektoré štáty si už preto vyhradili technológie, ktoré chcú ponechať na národnej úrovni. Šéf Európskej obrannej agentúry Alexander Wies priznal, že bude zložité pretaviť národné vízie do európskych vízií.

Slovenský pohľad na EDA zhrnul minister Kašický nasledovne: „Európsku obrannú agentúru z nášho hľadiska považujeme za veľmi dôležitý prostriedok, ako sa môže Slovensko a slovenský obranný priemysel etablovať i v rámci EÚ. Na roky 2007- 2009 máme vládou SR schválený milión eur ako náš priamy vstup a podporu v rámci programu, ktorý sa týka ochrany vojsk,“ uviedol Kašický.

  • Pripravovanej misii v Čade a Stredoafrickej republike chýbajú zdroje

Misia EÚ v Čade a Stredoafrickej republike, ktorej cieľom je pomôcť stabilizovať región a zlepšiť situáciu utečencov, potrvá 1 rok. Podľa Rady ministrov bude misia neutrálna, multidimenzionálna a nezávislá. Faktom, však je, že Francúzsko, ktorého vojaci budú tvoriť kostru misie už vojensky prítomné v Čade je a nie vždy spĺňalo všetky tri vyššie uvedené atribúty. 

Vojaci EÚ začnú plniť svoje úlohy načas len ak budú členské štáty EÚ ochotné poskytnúť aspoň 10 helikoptér a daľšie potrebné zdroje. Vyhlásil to francúzsky generál Henri Bentegeat, ktorý predsedá Vojenskému výboru.

Pre transport v ťažkom teréne, do ktorého bude 3700 vojakov EÚ vyslaných, sú nevyhnutné helikoptéry, uviedol Bentegeat. Inak hrozí odklad štartu operácie.

Nedostatok helikoptér v súvislosti s krízovým manažmentom v Darfúre európskym partnerom vyčítal i britský minister zahraničia David Miliband: „Štáty EÚ majú spolu okolo 1200 helikoptér, v Agfanistane ich však pomáha len 35, v Darfúre dokonca žiadna.“

Očakáva sa, že najnovšia z misií pod patronátom EÚ bude najnáročnejšia z tých, ktoré Únia vykonáva na africkom kontinente. Najmä pokiaľ ide o logistiku a infraštruktúru. Jadro tvorené francúzskymi vojakmi budú podporovať Holanďania, Íri, Rakúšania, Švédi a Poliaci.

  • Financovanie Bojových jednotiek EÚ

Slovensko už tradične otvára na pôde EÚ aj na zasadnutiach Severoatlantickej aliancie otázku spoločného financovanie bojových skupín po roku 2008. Do tohoto roku idú náklady na prípadné nasadenie z prostriedkov EÚ a vysielajúcej krajiny. Keďže slovenskí vojaci budú súčasťou bojových skupín v rokoch 2009 a 2010, Slovensko presadzuje, aby sa spolufinancovanie predĺžilo aj na toto obdobie. Podľa ministra Kašického rovnako uvažujú aj iné krajiny.

„Ide o to, aby pri nasadzovaní týchto bojových skupín na operácie bola časť nákladov hradená aj v rámci Európskej únie, aj v rámci štátneho rozpočtu tej-ktorej členskej krajiny,“ uviedol minister.

Slovensko sa bude podieľať na dvoch bojových skupinách EÚ. Česko-slovenská bojová skupina EÚ by mala byť v pohotovosti počas druhého polroka 2009 a poľsko-nemecko-lotyšsko-litovsko-slovenská bojová skupina vedená Poľskom v prvom polroku 2010.

  • Ukrajinský príspevok ku krízovému manažmentu EÚ

Na okraj zasadnutia výboru sa uskutočnilo neformálne stretnutie s ukrajinským generálom Sergejom Kiričenkom. Diskutovalo sa o ukrajinských spôsobilostiach na podporu operácií krízového manažmentu EÚ aj o ukrajinskom potenciáli leteckej strategickej prepravy v súvislosti s možnou účasťou v bojových skupinách EÚ.

  • Balkán

Šéfovia obrany hodnotili aktuálnu situáciu v operácii Althea v Bosne a Hercegovine a jej ďalšie pôsobenie v širšom kontexte s politickou situáciou v regióne západného Balkánu a rokovaniach o budúcom statuse Kosova. Rada so znepokojením sleduje politický vývoj v Bosne a Herzegovine, potvrdila však, že misia Althea je pripravená odpovedať na možné bezpečnostné výzvy v celej krajine. Zajtra sa očakáva rozhodutie Bezpečnostej rady OSN o predĺžení mandátu pre misiu EUFOR, pričom otázny je najmä postoj Ruska.

Hlasujte: Potrebuje Európa vlastnú armádu?