Bush v paľbe požiadaviek na zrušenie víz

bush

 

Krátka správa

V čase transatlantickej harmónie, môžu mať rozhovory medzi Bruselom a Washingtonom omnoho zlovestnejší tón. Barroso vyjadrí rozhorčenie nad neochotou USA dodržať sľub, ktorý dal Bush vo februári 2005 na Slovensku. Vo svojom prejave v Bratislave americký prezident povedal, že prišiel čas na zahrnutie všetkých občanov Únie do programu rýchleho vydávania víz, namiesto toho, aby museli pred cestou do USA dlho čakať na udelenie víz.

Občania 10 členských štátov (10 nových členských štátov mínus Slovinsko, plus Grécko) potrebujú na vycestovanie do USA víza. Financial Times citovali Barrosa, ktorý povedal, že nemôže tolerovať, aby podliehali občania v rámci Európskej únie rozdielnym vízovým režimom. Podľa novín, Únia zvažuje odvetné opatrenia v podobe napríklad zavedenia vízovej povinnosti pre diplomatický personál pôsobiaci na území európskych krajín.

V rámci svojho programu „boja s terorizmom“ USA zaviedli tvrdé kritériá pre tie krajiny, ktoré chcú byť súčasťou programu rýchleho vydávania víz. Je nepravdepodobné, že by tieto kritériá USA zjemnili v snahe učičíkať európske sťažnosti. Po tom, ako Európsky súdny dvor 30. mája 2006 rozhodol o zákaze poskytovania osobných údajov leteckých pasažierov, budú musieť byť ustanovenia programu urýchleného vydávania víz opätovne prerokované. Rozhodnutie Súdu nadobudne účinnosť k 30. septembru 2006.

Amnesty International požiadala európskych lídrov, aby pritvrdili aj v záležitosti nelegálnych letov CIA v Európe a dôrazne žiadali zatvorenie zadržiavacieho centra Guantanámo. Ani jeden z týchto problémov však nie je súčasťou oficiálnych tlačových vyhlásení Komisie, ani Rakúskeho predsedníctva.