Čaplovič: Byť v EÚ a NATO je lepšie, než stáť bokom

Na úvod vystúpila Andrea Elscheková – Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Podľa nej, medzi súčasné výzvy patria i súlad legislatív Slovenska a Európskej únie, manažment štrukturálnych fondov a napokon, keďže sa končí pre Slovensko prechodné obdobie, investovanie do oblastí, kde sa ešte naša krajina neprispôsobila EÚ.

Podpredseda vlády SR pre európske záležitosti Dušan Čaplovič niekoľkokrát zdôraznil, že je lepšie byť členom najsilnejšej vojenskej organizácie na svete NATO a spolupodieľať sa na mierovom vývoji, než by malo Slovensko stáť mimo. Podobne, lepšie než byť mimo, je tiež spolupodieľať sa na rozhodovacom procese Únie. V tomto smere vyzdvihol i čerpanie prostriedkov z európskych fondov, začlenenie sa do Schengenského priestoru, eurozóny a solidaritu silnejších voči slabším.

"Zo všetkých možných historicky uznávaných variantov bolo pripojenie sa k EÚ zrejme pre nás najprirodzenejšou úlohou a považujem za veľké šťastie tohto štátu, že sme členmi EÚ," povedal Čaplovič. Podľa neho do integrácie vstupuje i faktor národnej migrácie: „Veď v súčasnosti žije v USA štvrtina slovenského národa, to je jeden a pol milióna Slovákov či pôvodom Slovákov. Ďalších 150-350-tisíc ich žije v Čechách a niekoľko desiatok tisíc v iných západoeurópskych štátoch.“

Organizátorom konferencie (2.6.) bola Slovenská atlantická komisia v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.