Čechov hnevá zdržanie Schengenu

 

Krátka správa

Schengenský priestor sa nerozšíri na 10 nových členských krajín EÚ ani do dvoch rokov po pôvodom predpokladanom termíne (2007). Komisia viní technické problémy, ako je inštalácia kontrolného systému SIS II, ktorý prepája národné databázy pasov, ako aj iné databázy využívané v boji proti zločinu.

Stredo- a východoeurópske krajiny vyhlásili, že skutočné dôvody pre odklad rozšírenia Schengenu ležia vo fakte, že mnohé „staré“ členské krajiny nechcú povoliť voľný pohyb ľudí z východu EÚ. Český veľvyslanec pri EÚ Jan Kohout nahnevane odmietol argumenty Komisie ako „jednoducho zvláštne“.

„Schengen je politický projekt. Technické problémy sú sekundárne“, dodal Kohout. „Mnohým zo starých členských krajín proste chýba dobrá vôľa na vyriešenie problému a novým členom sa dostáva horšieho zaobchádzania.“

„Máme tu akúsi pevnosť Európu, so samostatným prvým poschodím pre krajiny Schengenu a citadelou pre krajiny menovej únie.“