Cerf: Internet je i po 20 rokoch v plienkach

V 70. rokoch 20. storočia navrhol Vinton Cerf komunikačný dátový protokol TCP/IP. Ako hovorí v rozhovore pre portál EurActiv, zámerom bolo nielen zlepšenie komunikácie medzi vedcami, ale aj s jeho manželkou, ktorá je dnes už zosnulá. TCP/IP protokol, hoci je starý 30 rokov, je stále základným prvkom architektúry medzinárodnej počítačovej siete internet.

Cerf, jeden z otcov zakladateľov internetu, je presvedčený, že pohár tejto komunikácie je stále poloprázdny. Myslí si to i napriek tomu, že do medzinárodnej počítačovej siete sa dnes pripája viac ako 1,5 mld. obyvateľov Zeme. Hovorí: „Je to len 23 percent ľudí sveta. Znamená to, že misionár internetu neobrátil 77 percent sveta.“

Ďalšie rozširovanie internetu nebude ohrozené otázkami bezpečnosti a ani finančným kolapsom, verí Cerf. „O kolapse internetu počúvam od roku 1993 alebo ešte skôr, ale nemali sme žiadny všeobecný globálny kolaps,“ vysvetľuje.

Myšlienku druhého krachu tzv. doménovej mánie (.com crash) po tom, čo prvá internetová bublina praskla v roku 2000, Cerf odmieta. Pripúšťa však, že cena mnohých internetových firiem a portálov je nadhodnotená, pričom mnohé z nich nevytvárajú reálny zisk. V tomto smere, ako hovorí, je potrebné, aby boli investori obozretní: „Dohliadajte na obchodné modely firiem, v ktorých investujete.“

Pokiaľ ide o Google a ochranu autorských práv, Cerf odporúča, aby sa na súčasné zmenené podmienky nauplatňovali „tradičné režimy ochrany autorských práv“. V prostredí internetu by mali byť podľa neho dvere otvorené pre „viacero možností“, ako môžu tvorcovia multimediálneho obsahu chrániť svoje produkty online. Google nedávno dosiahol dôležitú dohodu s predstaviteľmi kreatívneho priemyslu, ale i tak zostáva viacero otázok nezodpovedaných. Ide najmä o tému objavujúcich sa nových vydavateľov.

Google nemá tendenciu stať sa ďalším „veľkým bratom“, ktorý nepretržite sleduje svojich užívateľov. Cerf jednoducho vysvetľuje: „Ak chce byť úspešný, nemôže ním byť.“ Akokoľvek, aktuálnymi zostávajú obavy o ochranu osobných informácií v prípade pristupovania na internetové portály, ktoré ich zbierajú a následne využívajú pre fungovanie svojich obchodných modelov a stratégií. Cerf má v tejto otázke pragmatickú radu. Podľa neho, ak chcú mať užívatelia istotu, že informácie o nich nebudú zneužité, mali by sa podľa možnosti zdržať používania svojich skutočných mien pri zakladaní e-mailových účtov. Bezpečnejšou alternatívou je použitie tzv. nickname, prezývky.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.