Chirac kritizuje EÚ kvôli Libanonu

 

Krátka správa

Európa by sa mala zbaviť svojich zábran a stať sa „hráčom schopným viesť konštruktívny dialóg s hlavnými svetovými mocnosťami. Budúcnosť európskeho projektu sa odvíja od dnešnej schopnosti Európy byť vedúcim politickým aktérom”. Takto sa vyjadril francúzsky prezident 28. augusta, pri príležitosti každoročného stretnutia francúzskych diplomatov v Paríži.

Chirac povedal: „V ľuďoch sa obnoví ich oddanosť Európe vtedy, ak bude schopná, aj v kontexte zmätku vo svete, prichádzať s návrhmi a odpovedať na výzvy globalizácie”.

Prezident situáciu využil aj na kritizovanie výkonu Európskej únie v Libanone: „Európa nebola v libanonskej kríze dostatočne aktívna, aj napriek tomu, že Francúzsko viackrát odporúčalo, aby Vysoký predstaviteľ dostal mandát hovoriť a konať v mene Spoločenstva tak, ako je tomu v prípade Iránu”.

Európske krajiny sa zhodli na vyslaní mierovej jednotky v počte 7000 vojakov do Libanonu. Európski vojaci budú pôsobiť pod hlavičkou OSN.