Čierne listiny EÚ a OSN porušujú ľudské práva

Krátka správa

Jednotlivci  – podozriví, ktorých mená figurujú v zoznamoch EÚ a OSN nemajú možnosť reagovať a je veľmi obtiažne dosiahnuť vymazanie mena právnymi prostriedkami. Súčasú prax vo vedení čiernych listín podozrivých z terorizmu označil Dick Marty za „nehodnú“ EÚ a OSN. Takéto závery dnes spravodajca prezenutuje v Rade Európy v Štrasburgu.

Zoznam osôb a iných subjektov podozrivých z napojenia na terorizmus EÚ je revidovaný dvakrát ročne zástupcami tajných služieb členských štátov. V súčasnosti obsahuje približne 60 položiek. Zoznam OSN je ešte oveľa obsažnejší. Po niekoľkých rozhodnutiach Europskeho súdneho dvora musí EÚ uviesť dôvody, pre ktoré zaradila osobu či organizáciu svoju čiernu listinu. Dôsledkom zaradenia do zoznamu bývajú sankcie v podobe zmrazenia aktív, prípadne odmietnutia udeliť víza.

Hoci spravodajca uznáva, že cielené sankcie voči konkrétnym osobám sú efektívnejšie ako paušálne sankcie, súčasné procedúry podľa neho porušujú základné ľudské práva. Vyzýva preto zodpovedných, aby zaviedli „minimálne pravidlá právnych záruk“.

Pre porovnanie, napríklad Schengenský informačný systém respektívne jeho právna úprava – Schenegenský dohovor pamätal na tzv. práva dotknutých osôb. Každý jednotlivec má právo požiadať, aké informácie sa o ňom v databáze vedú ako aj právo žiadať opravu alebo vymazanie osobných údajov spracovávaných v Schengenskom informačnom systéme.

Dick Marty, pôvodom Švajčiar a senátor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy sa stal známym po tom, čo publikoval svoju správu o tajných väzniciach CIA v Európe a transportoch ľudí obvinených z terorizmu. V nej konštatoval, že krajiny, ktorých sa to týkalo mali plnú vedomosť o tom, čo sa deje na ich území a obvinil ich zo „šokujúcej pasivity“.