Cigarety zhasnú v roku 2011

zdroj: www.creativecommons.org

Cigareta, ktorá zhasne, ak si z nej minútu nepotiahnete bude na európskom trhu realitou pravdepodobne už o niekoľko rokov. Po tom, čo sa na tom v novembri 2007 dohodli členské štáty, útvar EK zodpovedný za štandartizáciu už pracuje na spoločných pravidlách. Podľa jeho hovorcu do roku 2011 budú musieť byť všetky cigarety vyrábané ponovom. “Bezpečné” cigarety sa dnes predávajú aj v 37 štátoch USA a v Kanade.

Štatistiky hovoria, že ročne dochádza k tisíckam požiarov, ktorých bezprostrednou príčinou je nepozorná manipulácia s horiacou cigaretou. Umiera pri nich mnoho ľudí a ešte viac utrpí zranenia. V EÚ by samozhasínacie cigarety mohli ročne zachrániť až 2000 ľudských životov, povedala nemeckému týždenníku Die Welt eurokomisárka pre ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva.

Technicky nie je samozhasínacia cigareta vôbec novým nápadom. Prvý patent bol udelený už v 30-tych rokoch 20. storočia. Technológii sa hovorí „znížená náchylnosť k vznieteniu“ (reduced ingnition propensity – RIP). Cigaretový papier bude hrubší, zložený z viacerých vrstiev, čo spôsobí, že horiaci tabak zhasne, pokiaľ sa z cigarety 60 sekúnd nepotiahne. Bežné cigarety naopak obsahujú chemickú látku, ktorá udržiava horenie. Už jej odstránenie výrazne znižuje schopnosť cigarety horieť.

Výrobcovia cigariet varujú, že si treba uvedomiť, že tieto zmeny neurobia z cigariet bezpečné ani bezpečnejšie výrobky pokiaľ ide o riziko vzniku požiaru. Namietajú preto voči termínu “fire-safe” alebo “fire-safer”. Čokoľvek, čo horí a nezaobchádza sa s tým s náležitou opatrnosťou môže spôsobiť požiar, hovorí zástupkyňa tabakovej spoločnosti Philip Morris pre DW-Radio. Ako ďalej píše DW, samozhasínacie cigarety môžu byť pre fajčiarov výhodou aj v inom zmysle. Kým normálna cigareta nepovšimnutá vyhorí až k filtru a treba si zapáliť novú, samozhasínacia zhasne a môžete ju kedykoľvek znovu zapáliť.

V marci vstúpilo do platnosti rozhodnutie Európskej komisie o zákaze predaja klasických zapaľovačov. Na trhu zostali len tie, ktoré sú vybavené detskou poistkou.