Čo o mne vieš? EÚ má konečne odpoveď

zdroj: pixabay

Po 4 rokoch včera Európsky parlament schváli smernicu upravujúcu využívanie osobných údajov o cestujúcich v leteckej doprave (EÚ PNR). Návrh sa datuje ešte do roku 2011.

Únia si od nej sľubuje lepšiu prevenciu a efektívnejšie vyšetrovanie terorizmu a inej závažnej kriminality.

Letecké spoločnosti budú musieť poskytovať vnútroštátnym orgánom v krajinách EÚ údaje o svojich pasažieroch na letoch medzi úniou a tretími krajinami.

Poslanci smernicu schválili pomerom hlasov 461:179.

Žiadne zázračné riešenie

„Zberom, vymieňaním a analyzovaním informácií z PNR záznamov môžu naše spravodajské služby odhaliť vzorce podozrivého správania, ktoré môžu následne sledovať,“ vysvetľuje spravodajca Európskeho parlamentu pre smernicu, britský konzervatívny poslanec Timothy Kirkhope.

Kirkhope pripúšťa, že nejde o „zázračné riešenie“.  V krajinách, ktoré tento systém už využívajú sa ale podľa neho ukázala jeho efektívnosť.

Po novom bude každý členský štát EÚ povinný zriadiť tzv. útvar informácií o cestujúcich (PIU), ktorý bude zodpovedať za zbieranie informácií a ich výmenu s orgánmi ďalších členských štátov EÚ a Europolom.

Podmienky a obmedzenia práce s údajmi

Zozbierané údaje budú uchovávané v databáze PIU po dobu piatich rokov, po prvých šiestich mesiacoch však budú „depersonalizované“.

Znamená to, že určité dáta ako napríklad meno, adresa a kontaktné údaje, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho, budú v záznamoch PIU po polroku zneviditeľnené.

Výmena informácii nebude automatická. Smernica umožňuje transfer údajov iba na individuálnom základe po odôvodnenej žiadosti a výlučne na vopred definované účely.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať smernicu aj na lety v rámci EÚ. Musia to ale vopred oznámiť Európskej komisii. Krajiny únie tiež môžu zbierať a spracúvať údaje od cestovných kancelárií či agentúr, ktoré poskytujú letové rezervačné služby.

Vnútorná kontrola

V rámci záruk na ochranu osobných údajov, na ktorých trval Európsky parlament, bude v rámci úradov PIU pôsobiť pracovník zodpovedný za ochranu údajov. Jeho úlohou bude monitorovať spracovanie PNR údajov a uplatňovanie príslušných záruk.

Prístup k úplným PNR údajom, ktoré umožnia identifikáciu cestujúceho, bude po ich depersonalizovaní podliehať prísnym podmienkam a obmedzeniam.

Akákoľvek práca s PNR údajmi má byť dokumentovaná a spracovanie údajov poukazujúcich na rasový alebo etnický pôvod cestujúcich, ich politické zmýšľanie, vierovyznanie či filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, informácie ohľadom zdravotného stavu, sexuálneho života či sexuálnej orientácie, bude explicitne zakázané.

Európska komisia do dvoch rokov po termíne implementácie smernice vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej sa zameria najmä na dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov.

Slovenskí europoslanci PNR jednohlasne podporili  

Za smernicu o PNR zahlasovali všetci 13 slovenskí europoslanci.

Europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS) pripomenul, že teroristické útoky v Paríži a v Bruseli boli aj dôsledkom zlyhania spolupráce medzi európskymi tajnými službami.

Spresnil, že ide o opatrenia zamerané na ľudí s európskym pasom, keďže väčšina páchateľov teroristických činov pochádza práve z ich radov. Podľa Štefanca sa pre bežných pasažierov nič podstatné nezmení, keďže rôzne národné databázy existujú aj dnes, cieľom EÚ je ich prepojenie a sfunkčnenie pri zaistení zamedzenia úniku a zneužitiu zhromaždených dát.

Monika Flašíková-Beňová (Smer-SD, S&D) vníma zrýchlené prijatie tejto smernice po útokoch v Paríži a v Bruseli skôr ako deklarovanie smerom k európskej verejnosti, že EÚ koná.

„PNR nevyrieši boj proti terorizmu a je tu odôvodnená obava, že odovzdávanie informácií na tak citlivú tému sa môže dotknúť ľudí, ktorí s terorizmom nemajú nič spoločné, zatiaľ čo teroristi sa potichu do únie dostanú inou cestou, ako je letecká doprava,“ skonštatovala poslankyňa.

Richard Sulík (SaS, ECR) hovorí, že nevidí zmysel obmedziť tieto opatrenia na leteckú dopravu, keďže jeden z atentátnikov z Paríža cestoval po Európe autom.

Ochrana údajov pre digitálny trh aj boj s terorizmom

Súbežne so smernicou o PNR Európsky parlament odobril aj nové, 4 roky očakávané, všeobecné pravidlá EÚ na poli ochranu osobných údajov.

Reforma zahŕňa nariadenie o všeobecnej ochrane údajov a smernicu o ochrane údajov v policajnej a justičnej oblasti, čo má umožniť rýchlejšiu výmenu informácií medzi policajnými a súdnymi orgánmi členských štátov EÚ.

Európska komisia dúfa, že nariadenie o ochrane osobných údajov pomôže stimulovať jednotný digitálny trh v EÚ tým, že podporí dôveru spotrebiteľov v online služby a právnu istotu pre podniky na základe jasných a jednotných pravidiel.

Legislatíva bola predmetom intenzívneho lobingu. Prelomila parlamentný rekord s takmer 4 000 pozmeňujúcimi návrhmi.

Smernica o ochrane údajov v policajnej a justičnej oblasti má zase priniesť  vysokú úroveň ochrany údajov pri zlepšení spolupráce v boji proti terorizmu a inej závažnej trestnej činnosti na území celej Európy.

„Nové pravidlá prichádzajú v čase, keď je viac ako inokedy potrebné zlepšiť spoluprácu v boji proti terorizmu a inej závažnej trestnej činnosti, čo naznačili aj nedávne teroristické útoky v Paríži a Bruseli,“ konštatuje Európska komisia.

Členské štáty majú na zavedenie nového rámca čas dva roky.