Čo očakávať od systému ETIAS?

ETIAS, migrácia, informácie o cestujúcich

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, (zdroj: Rada EÚ)

„Systém ETIAS má veľký potenciál zlepšiť riadenie schengenských hraníc a celkovo tak zvýšiť vnútornú bezpečnosť. Prínosom je, že sa vieme oprieť aj o pozitívne skúsenosti Spojených štátov a Kanady,“ uviedol v piatok podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Debata ministrov vnútra v Bruseli nasledovala iba 2 dni po tom, čo svoj návrh nariadenia na vytvorenie systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) zverejnila Európska komisia. Rada EÚ sa zhodla, že sa jedná o vhodný nástroj na zamedzenie vstupu neželaných osôb. Ďalšie práce na návrhu prevezmú experti z členských štátov.

Cieľom je zaceliť informačný deficit o osobách, ktoré pochádzajú z krajín, s ktorými má EÚ bezvízový styk, a sú pre starý kontinent potenciálne nebezpeční. Kaliňák v tejto súvislosti poukázal na prevádzačov.

Medzistupeň

Zber informácií o cestujúcich prebehne ešte predtým, než akýmkoľvek spôsobom prekročia vonkajšie hranice EÚ. Systém bude naviazaný na minimálne desiatku ďalších registrov, pričom cieľom je eliminovať nelegálnu migráciu, bezpečnostné a zdravotné riziká.

„Našou hlavnou prioritou je zabezpečiť naše hranice a chrániť našich občanov. ETIAS odstráni problém chýbajúcich informácií vďaka krížovej kontrole informácií o žiadateľoch oslobodených od vízovej povinnosti s informáciami vo všetkých našich ostatných systémoch. Navrhovaný systém ETIAS bude zároveň jednoduchý, rýchly, lacný a efektívny,“ verí prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans.

Komisia tvrdí, že ETIAS nie je vízum, ale ľahší režim, ktorý je priaznivejší pre návštevníkov. Za poplatok vo výške 5 eur im sľubuje, že povolenie na vstup získajú prakticky okamžite po vyplnení online formuláru.

Povolenie bude platiť 5 rokov, no úrady v Európe môžu kedykoľvek rozhodnúť o jeho zrušení.

Komisár pre migráciu a vnútorné záležitosti Dimitris Avramopoulos k tomu dodal: „ETIAS je chýbajúcim článkom v našom riadení hraníc, ktorý umožní prepojenie s našimi migračnými a bezpečnostnými politikami a uľahčí vstup do schengenského priestoru pre minimálne 95 % cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku. Európa nie je otvorená na úkor svojej bezpečnosti.“

Elektronické vydávanie povolení by sa malo týkať asi 60 krajín, s ktorým má únia bezvízový režim. Každoročne sa jedná asi o 30 miliónov cestujúcich. Britský denník Financial Times poznamenal, že v dôsledku brexitu sa môže táto povinnosť už čoskoro vzťahovať aj na Britov.

Možno v roku 2020

O systéme ETIAS sa začalo hovoriť v apríli 2016, kedy Komisia zverejnila svoje oznámenie o inteligentných hraniciach. Automatický systém, ktorý by mal určiť, kto smie pricestovať do Európy, pripomenul o niekoľko mesiacov neskôr predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojom výročnom prejave o stave Európskej únie.

Septembrová Bratislavská deklarácia ETIAS spomína ako jeden z potrebných prostriedkov na zaistenie vnútornej bezpečnosti EÚ. Hovorilo sa ale aj o tom, že všetkých cestujúcich, vrátane občanov EÚ, budú na vstupe preverovať relevantné databázy.

Systém by mal stáť asi 212 miliónov eur. Následná ročná prevádzka vyjde na ďalších 85 miliónov eur. To všetko sa však zaplatí prostredníctvom spomínaného poplatku 5 eur.

Robert Kaliňák, ktorý v piatok Rade EÚ predsedal, naznačil tiež možný časový rámec, ktorý zahŕňa schválenie návrhu už v prvej polovici roku 2017. „Dnes sa môžeme spoliehať na to, že Európa bude zase, predpokladajme od roku 2020, kedy sa spustí tento systém, omnoho bezpečnejšia,“ povedal minister vnútra.