David Miliband: EÚ by mala byť „environmentálnou úniou“

"Pamätám si, že v 80-tych rokoch som sa ako nezrelý teenager stretol so skvelým francúzskym politológom Raymondom Aronom. Hovoril mi o nebezpečenstve ‚ničnerobenia‘ v politike. Je to podobné nebezpečenstvo, akému čelíme dnes pri téme klimatických zmien," začína britský minister zahraničia David Miliband svoj exkluzívny komentár pre portál EurActiv.

Britský minister upozorňuje, že problémom politiky je nevšímanie si problémov do momentu, pokiaľ nenaberú veľké rozmery a nie je viac možné ignorovať ich. Podľa jeho slov, "vláda Spojeného kráľovstva začne [preto] tento týždeň s diplomatickým tlakom na európskych kolegov z Francúzska, Fínska, Dánska a Švédska". Od diplomatických stretnutí si sľubuje viac pozornosti pre klimatické zmeny, ktoré by sa mali stať centrom pozornosti šiestich dôležitých summitov, ktoré budú hostiť krajiny EÚ pred decembrovou klimatickou konferenciou UNFCCC v Kodani.

Miliband navrhuje pristúpiť ku klimatických zmenám v štyroch krokoch:

  • Uvedomiť si, že dohoda je "nielen žiaduca, ale je imperatívom pre národnú bezpečnosť a udržateľnú hospodársku obnovu".
  • Každé vyjednávania končia kompromisom a klimatické rokovania nie sú výnimkou. Miliband však upozorňuje, že v otázke miery ambícií nie je kompromis žiaduci.
  • Historickú zodpovednosť za zmenu klímy nesie bohatý svet, ale v budúcnosti to budú dnešné chudobnejšie krajiny, ktorých produkcia CO2 sa zvýši. Preto treba bremeno rozdeliť spravodlivo.
  • "Po štvrté, potrebujeme zmenu taktiky. Klimatické zmeny nie sú hrou s nulovým súčtom a preto by sme nemali prijímať taktiky s nulovým súčtom."

EÚ má potenciál ovplyvniť vývoj a kroky v chudobnejších krajinách, tvrdí britský minister a dopĺňa: "EÚ prosperuje vďaka veľkým projektom: mier a zmierenie po druhej svetovej vojne, jednotný trh, euro a rozširovanie. Vďaka ďalšiemu veľkému projektu – environmentálnej únii – bude EÚ katalyzátorom pre svet bez uhlíka."

"Klimatické zmeny sú predmetom vedy, ekonómie a technológie. Ale dohoda dnes závisí od politiky," uzatvára David Miliband svoj komentár, ktorý sa nachádza v úplnom znení v slovenskom preklade na tejto linke.