Diverzifikácia zdrojov „neznamená bezpečnosť“

EÚ dováža z Ruska 40% svojej spotreby zemného plynu a bez diverzifikácie zdrojov sa v najbližších desaťročiach táto závislosť ešte zvýši. Únia má dve možnosti – nájsť nových dodávateľov a dopravné trasy, alebo rozvíjať domáce zdroje energie.

V EÚ rastú obavy, že asertívnejšie Rusko bude presadzovať svoje zahraničnopolitické ciele aj prostredníctvom energetických surovín. V 2006 a 2008 zastavilo dodávky plynu na Ukrajinu, tohto roku zavrelo kohútiky ropovodov do Bieloruska. V oboch prípadoch to znamenalo aj ohrozenie dodávok do EÚ.

No Alexander Kresjanov, zástupca vedúceho ruskej misie pri EÚ, na utorkovej diskusii v Bruseli odmietol, že by jeho vláda využívala ropu a plyn na politické účely. Moskva a Európa sú podľa neho spojencami v oblasti energetickej bezpečnosti. A EÚ „robí chybu“, ekď „redukuje otázku energetickej bezpečnosti len na problém dodávok energie“. Mnoho bude podľa neho závisieť aj od výskumu a využitia nových ložísk, rozvoja nových technológii, čo „je možné urobiť len spoločnou snahou“, zdôraznil.

Obavy verejnosti

Generálny riaditeľ Európskej komisie pre vonkajšie snahy Eneko Landaburu však povedal, že sa otázka energetickej bezpečnosti „stala kľúčovou po problémoch s dodávkami energie z Ruska, ktoré sme mali takmer pred dvoma zimami“ a po nedávnom napätí okolo Gruzínska.

„Verejná mienka si uvedomuje, že sme zraniteľní. Máme zodpovednosť pokúsiť sa dať našim občanom nejaké odpovede.“

Landaburu pokračoval: „Vôľou Európy je závisieť menej od Ruska v spotrebe ropy a zemného plynu, a preto máme stratégiu diverzifikácie. To nie je stratégia proti Rusku, no stratégia, v ktorej sa snažíme nestaviť všetko na jedného koňa… To nie je proti vám.“

Akcia a reakcia

Krestjanov vyhlásil, že „rozumie“ politike diverzifikácie EÚ, no Únia by podľa neho mala pochopiť ruskú reakciu. „Ak diverzifikuje EÚ, aj Rusko musí premýšľať o diverzifikácii exportu do iných regiónov sveta“, vyhlásil a vysvetlil, že stavba produktovodov „nie je lacná“ a Rusko si potrebuje zabezpečiť zdroje daňových príjmov.

Mapa: Plyn – infraštruktúra v Európe

„Kvalita“ vzťahov

Výkonný riaditeľ Total Christophe de Margerie kritizoval stratégiu EÚ. „Určite by som netvrdil, že diverzita ako taká znamená bezpečnosť. Bezpečnosť je vecou kvality vzťahov.“

„Pokiaľ považujete Rusko za priateľa, a nie nepriateľa, prvou vecou čo musíme robiť je brať tak veľa ako sa dá od Ruska skôr, ako to dajú niekomu inému. O súčasných plánoch na diverzifikáciu si myslí, že nie sú zďaleka isté, a spochybňuje efektívnosť nákladov prístupu k plynu z iných regiónov.

Nabucco v slepej uličke?

De Margerie tvrdí, že by sa EÚ nemala spoliehať na to, že ju od závislosti od Ruska oslobodí plynovod Nabucco. „Nabucco je pekným plynovodom bez plynu“, povedal a dodal: „V našom priemysle máte najprv plyn a potom vybudujete plynovod. Hovorím to už viac ako tri roky, no nefunguje to. Takže teraz to poviem trochu hlasnejšie: neexistuje žiaden Nabucco.“