Dohoda o leteckých cestujúcich je v rozpore so základnými právami v EÚ

PNR, Passenger name record, leteckí cestujúci

zdroj: Marie Sahlén/Flickr

Generálny advokát Európskeho súdneho dvora (ECJ) Paolo Mengozzi vo včerajšej právnej analýze uvádza, že dohoda podpísaná v roku 2014 by nemala vstúpiť do platnosti v jej terajšej podobe. Európsky parlament predložil ECJ tento dokument na preskúmanie práve preto, že vyvolávala obavy o dodržiavanie zásad ochrany súkromia.

V súlade s novou dohodou budú mať kanadské úrady prístup k údajom o európskych cestujúcich. Okrem iného to budú kontaktné údaje pasažierov, čísla ich kreditných kariet či ďalšie osobné údaje.

Mengozzi upozornil, že niektoré časti tejto dohody presahujú to, čo je nevyhnutne potrebné na predchádzanie vážnym zločinom. Podľa jeho výkladu Kanade umožňujú, aby údaje o cestujúcich uchovávala až päť rokov, a to i napriek tomu, že sa to nebude považovať za nevyhnutné na to, aby sa tým zmarili či odhalili teroristické hrozby alebo vážne transnárodné zločiny.

Kompatibilná áno, ale…

Dohoda o leteckých cestujúcich je kompatibilná s Chartou základných práv EÚ, no generálny advokát vzniesol päť výhrad. Okrem neodôvodnenej päťročnej lehoty na uchovávanie dát, je to napríklad možnosť posunúť osobné dáta ďalšej krajine bez nevyhnutných záruk, že nedôjde k šíreniu týchto informácií ďalej.

Analýzy podobné tejto nemajú právnu záväznosť, napísala agentúra AP. Európsky súdny dvor so sídlom v Luxembursku ich však zväčša rešpektuje pri všetkých svojich súdnych rozhodnutiach.

Predstaviteľ ECJ uviedol, že súd by mal zabezpečiť, aby aj avizované medzinárodné dohody reflektovali primeranú rovnováhu medzi snahou o zachovanie verejnej bezpečnosti a rovnako dôležitým základným právom na súkromie.

Európska komisia, ktorá pomáhala pri vypracovávaní tohto dokumentu s Kanadou, sa k spomínanému stanovisku odmietla vyjadriť. Prostredníctvom svojej hovorkyne odkázala, že v tomto štádiu vec nebudú komentovať.

Európska únia v uplynulých rokoch vyjednávala viacero separátnych dohôd o výmene osobných údajov leteckých cestujúcich. V ohrození by teda mohli byť tiež dohody so Spojenými štátmi, Austráliou a Mexikom.