EP podporuje novú dohodu o stopovaní financovania teroristov

zdroj: Európska komisia

Podľa predpokladov bude hlasovať veľká väčšina poslancov v prospech novej dohody. Uzavrie sa tým jedna z najhorúcejších debát tohto roku. Nové revidované znenie dokumentu podporila už aj veľká väčšina poslancov EP vo výbore pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Podľa nich totiž upravený návrh vyhovel ich požiadavkám, ktoré sa týkali najmä ochrany občianskych práv.

Práve kvôli nedostatku v tejto oblasti členovia Parlamentu dohodu vo februári tohto roku zamietli a tak prinútili Komisiu a členské štáty EÚ opäť zasadnúť za rokovací stôl.

Jediná parlamentná skupina, ktorá je stále proti podpísaniu novej dohody, sú Zelení, ktorí sa včera (6. júla) ešte naposledy pokúsili zvrátiť názor svojich kolegov v tejto otázke. Nemecký poslanec za zelených Jan Philipp Albrecht členov Parlamentu vyzval, aby počkali na lepšiu dohodu, keďže nový dokument je aj napriek ústupkom „predčasný“ a „sťaží zakotvovanie vysokej úrovne ochrany základných práv na medzinárodnej úrovni“.

„EÚ vyzerá, že je spokojná s nízkou úrovňou ochrany v amerických zákonoch, kde právnu ochranu zo strany nezávislých sudcov nahrádza vôľa vlády, a všadeprítomný dohľad je vítanejší ako individuálne sudcovské rozhodnutia,“ dodal Albrecht.

Podľa novej dohody sa takzvaní „prešetrovatelia“ vymenovaní Európskou úniou stanú súčasťou operácií pod taktovkou amerického ministerstva financií, ktorých cieľom bude preverovať finančné transakcie ľudí podozrivých z teroristickej činnosti. V strednodobom horizonte tento nový záväzok „zabezpečí koniec neindividualizovaných prenosov údajov americkým úradom,“ povedal nemecký stredopravicový europoslanec Alexander Alvaro, ktorý je zároveň spravodajcom Parlamentu v tejto záležitosti. Zdroj z EP, ktorý s EurActiv-om hovoril pod podmienkou anonymity potvrdil, že Alvaro má právo byť potešený, keďže sa Parlament získal zo strany Spojených štátov „nesmierne ústupky“.

Čo sa stane ďalej?

Európski socialisti, ktorí najviac tlačili na revíziu dohody, nový SWIFT ohodnotili ako úspech. Grécky europoslanec za socialistov Atavros Lambrinidis povedal, že namiesto „urýchlenej dohody SWIFT, ktorú chceli docieliť, Parlament Komisiu a americkú vládu donútil, aby vyjednali „dobrú“ dohodu“.

Tento dokument, hoci nie je dokonalý, so sebou „priniesol nového- a veľmi potrebného- ducha otvorenosti a spolupráce vo vzťahu americkej vlády voči EÚ,“ dodáva. Podľa gréckeho člena Parlamentu je však zároveň kľúčové aj to, čo bude nasledovať.

Podľa dohody bude európska policajná agentúra Europol zodpovedná za komunikáciu a spoluprácu s americkými úradmi požadujúcimi bankové údaje občanov EÚ. Lambrinidis sa však domnieva, že Europol je na túto úlohu zle vybavený a bude preto potrebovať dodatočnú pomoc zo strany právnych expertov, aby sa zabezpečilo, že európske záujmy sú chránené v dostatočnej miere.

„Europol je len ťažko ideálnym orgánom EÚ, ktorý má vykonávať revíziu amerických žiadostí o poskytnutie bankových údajov,“ hovorí a dodáva: „Dúfam preto, že Komisia nájde cestu ako dosadiť do Europolu osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou európskych údajov, ktorá by dozerala na počiatočné žiadosti o poskytovanie veľkého množstva dát- presne ako sa nám podarilo zabezpečiť jedného „dozorcu“ z EÚ na americkom ministerstve financií.“

Zneužitie nových parlamentných právomocí?

V širšom kontexte politiky EÚ sa líšia názory na to, či Parlament jednal obozretne alebo pochabo keď tak okato prezentoval svoje nové právomoci, ktoré mu vyplývajú z pomerne nedávno schválenej Lisabonskej zmluvy. Podľa tej má EP právo rozhodovať o schválení medzinárodných dohôd Únie.

Podľa Lambrinidisa Parlament zablokovaním dohody a vyjednaním priaznivejších podmienok „ukázal, že je vážnym aktérom, ktorý vie využiť svoje právomoci zodpovedne a efektívne.“

Európska konzervatívna skupina (ECR), ktorej dominuje silne proatlantická britská Konzervatívna strana, a ktorá aj podporovala pôvodnú dohodu SWIFT, sa domnieva, že Parlament využil svoje právomoci len aby sa ukázal. Zdroj z tejto skupiny pre EurActiv povedal, že Parlament „zneužil svoje nové právomoci“ a dodal: „Je nešťastné, že sa Spojené štáty stali súčasťou tohto experimentu.“ USA k debate od začiatku pristupovala s veľkou mierou dobrej vôle a Parlament jej v tomto duchu neodpovedal, uvádzajú.

Hovorca skupiny ECR pre oblasť občianskych slobôd a britský europoslanec Timothy Kirkhope sa však napriek tomu revidovanej dohody zastal a povedal, že hoci „nie je dokonalá, ani my nežijeme v dokonalom svete“.

Postoje

Stredopravicoví poslanci Manfred Weber z Nemecka a Ernst Strasser z Rakúska tvrdia, že ich skupina ľudovcov (EPP) „pevne stojí za novou dohodou, vzhľadom na zavedenie zmien, ktoré garantujú vyššiu úroveň ochrany údajov, vrátane celkového európskeho dohľadu nad vydávaním údajov na americkú pôdu.“

„Rokovania sa znovu otvorili v snahe zapracovať konečné požiadavky Parlamentu, ako napríklad požiadavka záväzného dvojkoľajového prístupu zavádzajúceho európsky Program na stopovanie financovania teroristov (TFTP) čo najskôr,“ povedali.

V príhovore v Štrasburgu pred hlasovaním hovorca Európskej skupiny konzervatívcov (ECR) pre oblasť občianskych práv a britský europoslanec Timothy Kirkhope povedal členom Parlamentu, ktorí sú stále proti SWIFT-u: „Dohoda ne je dokonalá… nežijeme ale v dokonalom svete; to je presne to, prečo je potrebná. To je to, prečo nemáme len povinnosť chrániť údaje a práva našich občanov, čo sa nám podarilo, ale aj zabezpečiť ich ochranu.“

Nová je dohoda navyše podľa neho „veľkým úspechom v porovnaní s posledným znením, a to vrátane sudcovských rozhodnutí, procedúr rozhodovania a mechanizmov blokovania, pričom nám zároveň predstavuje budúce možnosti nášho vlastného systému na stopovanie financovania teroristov. Táto dohoda je nepochybne viac vyrovnaná, viac otvorená a viac demokratická.“

Ďalšie kroky

  • 8. júl 2010: Plenárne hlasovanie EP o dohode SWIFT