EÚ bude mať pohraničné jednotky

Krátka správa:

Ministri vnútra členských krajín EÚ na svojom stretnutí v Rade v piatok 20. apríla 2007 odsúhlasili vznik rýchlych pohraničných intervenčných tímov (RABITs).

Tieto jednotky, ktoré by mali operovať pod agentúrou EÚ pre ochranu vonkajších hraníc FRONTEX, by mali byť vysielané za účelom poskytnutia rýchlej operačnej pomoci na žiadosť členského štátu. Dĺžka ich pôsobenia by mal byť obmedzená na trvanie „situácie súrneho a výnimočného tlaku“, konkrétne na hraniciach s krajinami mimo EÚ a súvisiacej s veľkým počtom imigrantov, snažiacich sa o vstup na územie členského štátu EÚ.

Podľa schválenej dohody by malo ísť o národných expertov v počte 250-500 ľudí, ktorí by boli dostupní v priebehu 5 dní v hraničnej oblasti členského štátu. Členovia RABITs by mali konať pod velením členského štátu, ktorý o ne požiadal.

K poskytnutiu národných expertov sa zaviazalo všetkých 27 súčasných členských štátov únie. Podľa vicepredsedu Komisie a komisára pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť Franca Frattiniho ide o „vôbec najlepší príklad európskej solidarity“.

Hlavným poslaním týchto rýchlych tímov by mala byť ochrana pobežia Atlantiku a Stredozemného mora, cez ktoré sa snažia imigranti z afrického kontinentu o nelegálny vstup na územie EÚ.

Závery Rady konštatujú, že Európsky parlament a Rada zdieľajú názor o návrhu nariadenia. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti tento návrh ustanoviť jednotky rýchleho nasadenia podporil už 11. júna. Potom, čo Parlament prijme svoju mienku k návrhu, môžu tímy začať fungovať. Predpokladá sa, že by k tomu mohlo dôjsť do leta 2007.

FRONTEX zároveň spúšťa námorné patrolovanie hraníc EÚ, pričom sa očakáva, že priaznivé počasie, prognózované na rok 2007, by mohlo priniesť veľkú novú vlnu imigrantov. Agentúra, ktorá bola vytvorená v roku 2005 a sídli vo Varšave, v súčasnosti disponuje 20 lietadlami, 30 helikoptérami a asi stovkou rôznych plavidiel.