EÚ chce zlepšiť vzťahy so Spojenými štátmi

foto: Na snímke z 13.októbra 2009 americký prezident Barack Obama (vpravo) na stretnutí so španielskym premiérom José Luisom Rodriguezom Zapaterom (vľavo) v Bielom dome, zdroj: TASR

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a stály prezident Európskej rady počas Bruselského fóra, ktoré usporiadal German Marshall Fund, predstavili svoju víziu toho, ako opätovne oživiť vzťahy medzi EÚ a Spojenými štátmi.

„Európa a Spojené štáty sa nachádzajú na križovatke,“ povedal Barroso a zdôraznil, že v meniacom sa svete sa musí toto partnerstvo prispôsobiť novým skutočnostiam ak má prekvitať.  

Smerom k dynamickejšiemu partnerstvu

Vo svete nových hrozieb a výziev podčiarkol Barroso potrebu dynamickejšieho partnerstva, ktoré by sa sústredilo viac na vonkajší svet a zapájalo viac tretích strán, vrátane Číny, Indie a Brazílie.

„Môžeme stavať na tom, čo sa nám už podarilo dosiahnuť a kombinovať našu snahu o reformu architektúry medzinárodnej spolupráce tým, že budeme spolupracovať na utišovaní klimatických zmien, dosahovať väčšiu energetickú bezpečnosť a vytvárať spoločnú transatlantickú oblasť bezpečnosti,“ povedal Barroso.

Van Rompuy podčiarkol Barrosove slová a publiku, kde sedelo mnoho amerických predstaviteľov, povedal, že Spojené štáty a EÚ by mali hľadať spolu odpovede na staré a nové formy globálnej neistoty, a do tohto úsilia zapojiť aj ostatných. „Takto vnímam náš spoločný príbeh,“ povedal prezident Európskej rady.  

Rok napätých vzťahov

Euro- atlantické vzťahy zaznamenali za prvý rok úradovania Barracka Obamu prinajlepšom zmiešané výsledky, a rozhodne sklamali nádeje, ktoré EÚ sprevádzali po výsledku prezidentských volieb v roku 2008.

Podľa analytičky German Marshall Fund Constanze Stelzenmüller, zhatili pôvodný entuziazmus ohľadne euro- amerického partnerstva nie jedna, ale viacero prekážok. Analytička uviedla ako príklad neochotu EÚ ujať sa väzňov prepustených z Guantanama či odolnosť voči Obamovmu návrhu zaviesť vo väčšom množstve keynesiánske opatrenia v boji s finančnou krízou.

Zároveň dodala, že na americkú žiadosť o vyšší počet vojakov v Afganistane bolo odpoveďou niekoľkomesačné ticho a situácii nepomohlo ani keď Parlament zamietol dohodu o výmene citlivých bankových údajov medzi oboma stranami.

Na druhej strane, Európsku úniu frustrovalo najmä to, ako ju Spojené štáty obišli pri uzatváraní dohody na Kodaňskom klimatickom summite, ako ich hlas ignoroval Washington keď jednostranne vyhlásil reformu amerického bankového systému a tým zmaril diskusiu G20 o tejto otázke či keď Obama oznámil, že sa nezúčastní májového summitu EÚ – USA.

„Nemôžeme však brať každú nezhodu ako rozklad vzťahov,“ podčiarkol Van Rompuy a dodal, že tieto rozdielne názory naopak dokazujú hĺbku transatlantických vzťahov.

„Čo nás zjednocuje je zásadnejší a dlhodobejší vzťah. Jednoduchý vzťah je prázdnym vzťahom,“ zhrnul Van Rompuy.

Barroso II sa zameria na globálnu Európu

Prvá Barrosova komisia sa posledných päť rokov nameriavala najmä na konsolidáciu rozšírenej Európskej únie a konečnú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Nová Barrosova komisia sa zasa chce zamerať na vytvorenie agendy pre globálnu Európu, a to sa bez Spojených štátov nepodarí.

Európska únia však nemá nič také ako celosvetovú zahraničnú a bezpečnostnú stratégiu a ani transatlantickú stratégiu, poznamenáva Stelzenmüller. Vzťah medzi EÚ a Spojenými štátmi je starý, široký a hlboký, nie však strategický – aspoň čo sa USA týka, dodala.

Počas minuloročného prejavu v Európskom parlamente Obama podčiarkol:

„Význam našich vzťahov v budúcnosti bude daný nie našími historickými hodnotami alebo záujmami, ale vôľou Európy prispôsobiť sa tejto novej globálnej realite a niesť bremeno spolu s nami a s ostatnými.“

Barroso a Van Rompuy podľa všetkého toto vyhlásenie vypočuli a sú pripravení naštartovať konštruktívnejšie partnerstvo, ktoré si lepšie poradí s výzvami 21. storočia: klimatickými zmenami, kybertnetickému zločinu, jadrovému odzbrojovaniu či terorizmu.

Pozadie

Vo svojom príhovore o dôležitosti transatlantických vzťahov v rastúcom globalizovanom svete Vysoká komisárka EÚ pre zahraničie a bezpečnosť Catherine Ashton zúčastneným povedala, že transatlantické vzťahy sú „kľúčové pre obchod a kľúčové pre ľudí“. Ashtonová zároveň poprela „krízu hodnôt“ v transatlantických vzťahoch a povedala, že tento vzťah bude pokračovať „navždy“.

Estónsky prezident Toomas Ilves sa vyjadril, že problémy, ktoré transatlantickým vťahom dominovali posledných 60 rokov sa podarilo vyriešiť. „Európa nie je na obrazovke radaru ako tomu bolo v minulosti, povedal a dodal, že „skutočné problémy Spojených štátov ležia niekde inde“.

Riaditeľka strategického plánovania americkej vlády Anne-Marie Slaughter povedala, že to, že sa transatlantické vzťahy nedostávajú na titulky novín je „dobrá správa“. Zároveň privítala Lisabonskú zmluvu, ktorá vytvorila úlohu barónky Ashtonovej, a povedala „po Lisabone sme v lepšej pozícii na to, aby sme boli fundamentálnymi partnermi pri riešení globálnych problémov.“

Slaughter zároveň dodala, že americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clinton vníma ako „nesmiernu výhodu“ to, že môže zdvihnúť telefón a zavolať Ashtonovej ako „rovnocennej partnerke“.