EÚ hrozí americkým diplomatom vízami

Európska komisia sa vo svojej správe odvoláva na zásadu reciprocity. „Je neprijateľné, aby štátni príslušníci niektorých tretích krajín využívali výhody bezvízového režimu pri cestách do EÚ, zatiaľ čo sa na občanov niektorých členských štátov EÚ pri ceste do týchto krajín bezvízový režim neuplatňuje“, vyhlásil eurokomisár pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, Jaques Barrot.

Komisia pripomína vláde Spojených štátov, že sa minulý mesiac na summite EÚ-USA zaviazala zahrnúť od bezvízového programu zvyšené členské krajiny do konca tohto roka. Preto Komsia navrhne odvetné opatrenia – napríklad dočasné obnovenie vízovej povinnosti pre občanov USA, ktorí su držiteľmi diplomatických pasov – od 1. januára 2009, v prípade, že USA svoj záväzok nesplnia.

Občania 12 členských štátov EÚ stále potrebujú pri ceste do USA víza. „Nebol dosiahnutý žiadny hmatateľný pokrok, pokiaľ ide o Spojené štáty“, uvádza sa v správe komisie o vízových požiadavkách tretích krajín.

Vízová politka EÚ prepokladá, že krajiny, ktorých občania majú to privilégium, že cestujú do EÚ bez víz, automaticky zavedú bezvízový styk aj pre občanov krajín Európskej únie.

Únia sa ale zasekla v rokovaniach so Spojenými štátmi. Program bezvízovégho styku sa uplatňuje len na 15 členov EÚ. Mimo neho sú Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Washington odmietol jednať s Úniou ako celkom a vyhlásil, že sa najprv musí ubezpečiť, že každá jedna krajina spĺňa prísne bezpečnostné požiadavky. Bilaterálne už podpísali zvláštne dohody, ktoré majú pripraviť cestu pre bezvízový režim s Českou republikou, Estónskom a Lotyšskom.

Európska únia obvinila Spojené štáty, že sa snažia podkopať jej spoločnú vízovú politiku donútiť členské štáty prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia, ktoré porušujú pravidlá Únie o bezpečnosti leteckej dopravy a ochrane osobných údajov.

Správa Komisia ukazuje prstom aj na Japonsko, Panamu, Singapúr a upozorňuje, že zváži odvetné opatrenia aj pre nich, ak sa pokrok v rokovaniach nedosiahne „v rozumnom čase“. Komisia naopak chváli za spoluprácu Austráliu a Kanadu.